Το 52 (πενήντα δύο) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 51 και πριν από το 53. Είναι άρτιος αριθμός, αφού 52:2 = 26, δηλαδή διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 52 συμβολίζεται ως LII στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΝΒ΄ ή νβ΄ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 51 52 53 →

48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56

10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90

Περιγραφικά
Απόλυτοςπενηντα-δύο
Τακτικός52ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση22× 13
Διαιρέτες1 2 4 13 26 52
(σύνολο: 5)
Άθροισμα διαιρετών46
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
156.36083630308
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΝΒ´
ΡωμαϊκόLII
Δυαδικό1101002
Τριαδικό12213
Τετραδικό3104
Πενταδικό2025
Εξαδικό1246
Οκταδικό648
Δωδεκαδικό4412
Δεκαεξαδικό3416
Εικοσαδικό2C20
Εξηνταδικόq60

Στα μαθηματικά

Επεξεργασία
  • Το 52 είναι ένας σύνθετος αριθμός, αφού οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 2, 4, 13, 26 και 52, δηλαδή έχει και άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 54.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 52 είναι 52 = 2²·13.

Πολλαπλασιασμός

x*52 0*52 1*52 2*52 3*52 4*52 5*52 10*52 52 * π 52 * e 52 * φ
0 52 104 156 208 260 520 163,363 141,336 84,138

Διαίρεση

52/x 52/0 52/1 52/2 52/3 52/4 52/5 52/10 52 / π 52 / e 52 / φ
- 52 26 17,3333 13 10,4 5,2 16,552 19,132 32,138
x/52 0/52 1/52 2/52 3/52 4/52 5/52 10/52 π / 52 e / 52 φ / 52
0 0,0192 0,0385 0,0577 0,0769 0,0962 0,1923 0,06 0,052 0,031

Δυνάμεις

52x 520 521 522 523 52π 52e 52φ
1 52 2704 140608 246.024,832 46.142,072 597,794

Λογάριθμοι και ρίζες

Επεξεργασία
Δυαδικός
lb(52)
Φυσικός
ln(52)
Δεκαδικός
lg(52)


Τετραγωνική
52
Κυβική
352
5,7 3,951 1,715694


7,211 3,733

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(52) συν(52) εφ(52) ημ-1(52) συν-1(52) εφ-1(52)
Ακτίνια 0,99 −0,16 −6,05 1,55
Μοίρες 56,53 −9,34 −346,83 88,9

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί

Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

87 86 85 84 83 82 81
88 67 66 65 64 63 80
89 68 55 54 53 62 79
90 69 56 51 52 61 78
91 70 57 58 59 60 77
92 71 72 73 74 75 76
93 94 95 96 97 98 99

Το 52 στη Χημεία

Επεξεργασία

Το 52 στην Αστρονομία

Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις

Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία