Το 53 (πενήντα τρία) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 52 και πριν από το 54. Είναι ένας περιττός αριθμός, αφού δεν διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 53 συμβολίζεται ως LIII στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΝΓ´ ή νγ´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 52 53 54 →

49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57

10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90

Περιγραφικά
Απόλυτοςπενηντα-τρία
Τακτικός53ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίησηπρώτος
Διαιρέτες1 53
(σύνολο: 1)
Άθροισμα διαιρετών1
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
160.33112821663
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΝΓ´
ΡωμαϊκόLIII
Δυαδικό1101012
Τριαδικό12223
Τετραδικό3114
Πενταδικό2035
Εξαδικό1256
Οκταδικό658
Δωδεκαδικό4512
Δεκαεξαδικό3516
Εικοσαδικό2D20
Εξηνταδικόr60

Στα μαθηματικά Επεξεργασία

  • Το 53 είναι πρώτος αριθμός, δηλαδή δεν έχει άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος πρώτος αριθμός είναι το 59.

Πολλαπλασιασμός

x*53 0*53 1*53 2*53 3*53 4*53 5*53 10*53 53 * π 53 * e 53 * φ
0 53 106 159 212 265 530 166,504 144,054 85,756

Διαίρεση

53/x 53/0 53/1 53/2 53/3 53/4 53/5 53/10 53 / π 53 / e 53 / φ
- 53 26,5 17,6667 13,25 10,6 5,3 16,87 19,5 32,756
x/53 0/53 1/53 2/53 3/53 4/53 5/53 10/53 π / 53 e / 53 φ / 53
0 0,0189 0,0377 0,0566 0,0755 0,0943 0,1887 0,059 0,051 0,031

Δυνάμεις

53x 530 531 532 533 53π 53e 53φ
1 53 2809 148877 261.196,786 48.593,906 616,506

Λογάριθμοι και ρίζες Επεξεργασία

Δυαδικός
lb(53)
Φυσικός
ln(53)
Δεκαδικός
lg(53)


Τετραγωνική
53
Κυβική
353
5,728 3,97 1,723965


7,28 3,756

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(53) συν(53) εφ(53) ημ-1(53) συν-1(53) εφ-1(53)
Ακτίνια 0,4 −0,92 −0,43 1,55
Μοίρες 22,68 −52,61 −24,7 88,92

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

88 87 86 85 84 83 82
89 68 67 66 65 64 81
90 69 56 55 54 63 80
91 70 57 52 53 62 79
92 71 58 59 60 61 78
93 72 73 74 75 76 77
94 95 96 97 98 99 100

Το 53 στη Χημεία Επεξεργασία

Το 53 στην Αστρονομία Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία