Το 54 (πενήντα τέσσερα) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 53 και πριν από το 55. Είναι άρτιος αριθμός, αφού 54:2 = 27, δηλαδή διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 54 συμβολίζεται ως LIV στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΝΔ´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 53 54 55 →

50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58

10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90

Περιγραφικά
Απόλυτοςπενηντα-τέσσερα
Τακτικός54ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση2 × 33
Διαιρέτες1 2 3 6 9 18 27 54
(σύνολο: 7)
Άθροισμα διαιρετών66
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
164.3201122632
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΝΔ´
ΡωμαϊκόLIV
Δυαδικό1101102
Τριαδικό20003
Τετραδικό3124
Πενταδικό2045
Εξαδικό1306
Οκταδικό668
Δωδεκαδικό4612
Δεκαεξαδικό3616
Εικοσαδικό2E20
Εξηνταδικόs60

Στα μαθηματικά Επεξεργασία

  • Το 54 είναι ένας σύνθετος αριθμός, αφού οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 και 54, δηλαδή έχει και άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 55.
  • Το 54 είναι υπερτέλειος αριθμός, αφού το άθροισμα των διαιρετών του, πλην του εαυτού του, είναι μεγαλύτερο από τον ίδιο.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 54 είναι 54 = 2 · 33.

Πολλαπλασιασμός

x*54 0*54 1*54 2*54 3*54 4*54 5*54 10*54 54 * π 54 * e 54 * φ
0 54 108 162 216 270 540 169,646 146,772 87,374

Διαίρεση

54/x 54/0 54/1 54/2 54/3 54/4 54/5 54/10 54 / π 54 / e 54 / φ
- 54 27 18 13,5 10,8 5,4 17,189 19,868 33,374
x/54 0/54 1/54 2/54 3/54 4/54 5/54 10/54 π / 54 e / 54 φ / 54
0 0,0185 0,037 0,0556 0,0741 0,0926 0,1852 0,058 0,05 0,03

Δυνάμεις

54x 540 541 542 543 54π 54e 54φ
1 54 2916 157464 276.994,351 51.126,521 635,436

Λογάριθμοι και ρίζες Επεξεργασία

Δυαδικός
lb(54)
Φυσικός
ln(54)
Δεκαδικός
lg(54)


Τετραγωνική
54
Κυβική
354
5,755 3,989 1,732082


7,348 3,78

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(54) συν(54) εφ(54) ημ-1(54) συν-1(54) εφ-1(54)
Ακτίνια −0,56 −0,83 0,67 1,55
Μοίρες −32,02 −47,52 38,61 88,94

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

89 88 87 86 85 84 83
90 69 68 67 66 65 82
91 70 57 56 55 64 81
92 71 58 53 54 63 80
93 72 59 60 61 62 79
94 73 74 75 76 77 78
95 96 97 98 99 100 101

Το 54 στη Χημεία Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία