Γεγονότα Επεξεργασία

  • Ο Φάλαρις παύει να εἰναι τύραννος του Ακράγαντα, του οποίου υπήρξε μάλιστα πρώτος κατά χρονική σειρά.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία