Το 57 (πενήντα επτά) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 56 και πριν από το 58. Είναι ένας περιττός αριθμός, αφού δε διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 57 συμβολίζεται ως LVII στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΝΖ΄ ή νζ΄ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 56 57 58 →

53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61

10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90

Περιγραφικά
Απόλυτοςπενηντα-επτά
Τακτικός57ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση3 × 19
Διαιρέτες1 3 19 57
(σύνολο: 3)
Άθροισμα διαιρετών23
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
176.395848407
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΝΖ´
ΡωμαϊκόLVII
Δυαδικό1110012
Τριαδικό20103
Τετραδικό3214
Πενταδικό2125
Εξαδικό1336
Οκταδικό718
Δωδεκαδικό4912
Δεκαεξαδικό3916
Εικοσαδικό2H20
Εξηνταδικόv60

Στα μαθηματικά

Επεξεργασία
  • Το 57 είναι σύνθετος αριθμός καθώς οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 3, 19 και 57, δηλαδή έχει και άλλο φυσικό διαιρέτη, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 58.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 57 είναι 57 = 3 * 19.
  • Το 57 είναι ημιπρώτος αριθμός, διότι αποτελεί γινόμενο δύο πρώτων αριθμών (3 · 19).

Πολλαπλασιασμός

x*57 0*57 1*57 2*57 3*57 4*57 5*57 10*57 57 * π 57 * e 57 * φ
0 57 114 171 228 285 570 179,071 154,926 92,228

Διαίρεση

57/x 57/0 57/1 57/2 57/3 57/4 57/5 57/10 57 / π 57 / e 57 / φ
- 57 28,5 19 14,25 11,4 5,7 18,144 20,971 35,228
x/57 0/57 1/57 2/57 3/57 4/57 5/57 10/57 π / 57 e / 57 φ / 57
0 0,0175 0,0351 0,0526 0,0702 0,0877 0,1754 0,055 0,048 0,028

Δυνάμεις

57x 570 571 572 573 57π 57e 57φ
1 57 3249 185193 328.275,815 59.219,926 693,53

Λογάριθμοι και ρίζες

Επεξεργασία
Δυαδικός
lb(57)
Φυσικός
ln(57)
Δεκαδικός
lg(57)


Τετραγωνική
57
Κυβική
357
5,833 4,043 1,755559


7,55 3,849

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(57) συν(57) εφ(57) ημ-1(57) συν-1(57) εφ-1(57)
Ακτίνια 0,44 0,9 0,48 1,55
Μοίρες 24,99 51,56 27,77 88,99

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί

Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

92 91 90 89 88 87 86
93 72 71 70 69 68 85
94 73 60 59 58 67 84
95 74 61 56 57 66 83
96 75 62 63 64 65 82
97 76 77 78 79 80 81
98 99 100 101 102 103 104

Το 57 στη Χημεία

Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις

Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία