Το 59 (πενήντα εννέα) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 58 και πριν από το 60. Είναι ένας περιττός αριθμός, αφού δεν διαιρείται με το 2 στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 59 συμβολίζεται ως LIX στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΝΘ´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 58 59 60 →

55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63

10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90

Περιγραφικά
Απόλυτοςπενηντα-εννέα
Τακτικός59ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίησηπρώτος
Διαιρέτες1 59
(σύνολο: 1)
Άθροισμα διαιρετών1
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
184.53382886145
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΝΘ´
ΡωμαϊκόLIX
Δυαδικό1110112
Τριαδικό20123
Τετραδικό3234
Πενταδικό2145
Εξαδικό1356
Οκταδικό738
Δωδεκαδικό4B12
Δεκαεξαδικό3B16
Εικοσαδικό2J20
Εξηνταδικόx60

Στα μαθηματικά

Επεξεργασία

Πολλαπλασιασμός

x*59 0*59 1*59 2*59 3*59 4*59 5*59 10*59 59 * π 59 * e 59 * φ
0 59 118 177 236 295 590 185,354 160,362 95,464

Διαίρεση

59/x 59/0 59/1 59/2 59/3 59/4 59/5 59/10 59 / π 59 / e 59 / φ
- 59 29,5 19,6667 14,75 11,8 5,9 18,78 21,707 36,464
x/59 0/59 1/59 2/59 3/59 4/59 5/59 10/59 π / 59 e / 59 φ / 59
0 0,0169 0,0339 0,0508 0,0678 0,0847 0,1695 0,053 0,046 0,027

Δυνάμεις

59x 590 591 592 593 59π 59e 59φ
1 59 3481 205379 365.839,817 65.039,286 733,329

Λογάριθμοι και ρίζες

Επεξεργασία
Δυαδικός
lb(59)
Φυσικός
ln(59)
Δεκαδικός
lg(59)


Τετραγωνική
59
Κυβική
359
5,883 4,078 1,770533


7,681 3,893

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(59) συν(59) εφ(59) ημ-1(59) συν-1(59) εφ-1(59)
Ακτίνια 0,64 −0,77 −0,83 1,55
Μοίρες 36,48 −44,18 −47,31 89,03

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί

Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

94 93 92 91 90 89 88
95 74 73 72 71 70 87
96 75 62 61 60 69 86
97 76 63 58 59 68 85
98 77 64 65 66 67 84
99 78 79 80 81 82 83
100 101 102 103 104 105 106

Το 59 στη Χημεία

Επεξεργασία

Το 59 στην Αστρονομία

Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις

Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία