Το 66 (εξήντα έξι) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 65 και πριν από το 67. Είναι ένας άρτιος αριθμός, αφού 66:2 = 33, δηλαδή διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 66 συμβολίζεται ως LXVI στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΞϚ´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 65 66 67 →

62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70

20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100

Περιγραφικά
Απόλυτοςεξηντα-έξι
Τακτικός66ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση2 × 3 × 11
Διαιρέτες1 2 3 6 11 22 33 66
(σύνολο: 7)
Άθροισμα διαιρετών78
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
213.53224149456
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΞϚ´
ΡωμαϊκόLXVI
Δυαδικό10000102
Τριαδικό21103
Τετραδικό10024
Πενταδικό2315
Εξαδικό1506
Οκταδικό1028
Δωδεκαδικό5612
Δεκαεξαδικό4216
Εικοσαδικό3620
Εξηνταδικό1660

Στα μαθηματικά Επεξεργασία

άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 68.

  • Το 66 είναι υπερτέλειος αριθμός, αφού το άθροισμα των διαιρετών του, πλην του εαυτού του, είναι μεγαλύτερο από τον ίδιο.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 66 είναι 66 = 2 · 3 · 11.
  • Το 66 είναι σφηνικός αριθμός καθώς το ανάπτυγμα των πρώτων παραγόντων του είναι τρεις πρώτοι αριθμοί (2, 3, 11).

Πολλαπλασιασμός

x*66 0*66 1*66 2*66 3*66 4*66 5*66 10*66 66 * π 66 * e 66 * φ
0 66 132 198 264 330 660 207,345 179,388 106,79

Διαίρεση

66/x 66/0 66/1 66/2 66/3 66/4 66/5 66/10 66 / π 66 / e 66 / φ
- 66 33 22 16,5 13,2 6,6 21,008 24,283 40,79
x/66 0/66 1/66 2/66 3/66 4/66 5/66 10/66 π / 66 e / 66 φ / 66
0 0,0152 0,0303 0,0455 0,0606 0,0758 0,1515 0,048 0,041 0,025

Δυνάμεις

66x 660 661 662 663 66π 66e 66φ
1 66 4356 287496 520.308,634 88.210,527 879,192

Λογάριθμοι και ρίζες Επεξεργασία

Δυαδικός
lb(66)
Φυσικός
ln(66)
Δεκαδικός
lg(66)


Τετραγωνική
66
Κυβική
366
6,044 4,19 1,819216


8,124 4,041

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(66) συν(66) εφ(66) ημ-1(66) συν-1(66) εφ-1(66)
Ακτίνια −0,03 −1 0,03 1,56
Μοίρες −1,52 −57,28 1,52 89,13

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

101 100 99 98 97 96 95
102 81 80 79 78 77 94
103 82 69 68 67 76 93
104 83 70 65 66 75 92
105 84 71 72 73 74 91
106 85 86 87 88 89 90
107 108 109 110 111 112 113

Το 66 στη Χημεία Επεξεργασία

Το 66 στην Αστρονομία Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία