Το 71 (εβδομήντα ένα) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 70 και πριν από το 72. Είναι ένας περιττός αριθμός, αφού δεν διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 71 συμβολίζεται ως LXXI στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΟΑ´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 70 71 72 →

67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75

30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110

Περιγραφικά
Απόλυτοςεβδομηντα-ένα
Τακτικός71ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίησηπρώτος
Διαιρέτες1 71
(σύνολο: 1)
Άθροισμα διαιρετών1
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
234.70172344282
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΟΑ´
ΡωμαϊκόLXXI
Δυαδικό10001112
Τριαδικό21223
Τετραδικό10134
Πενταδικό2415
Εξαδικό1556
Οκταδικό1078
Δωδεκαδικό5B12
Δεκαεξαδικό4716
Εικοσαδικό3B20
Εξηνταδικό1B60

Στα μαθηματικά

Επεξεργασία

Πολλαπλασιασμός

x*71 0*71 1*71 2*71 3*71 4*71 5*71 10*71 71 * π 71 * e 71 * φ
0 71 142 213 284 355 710 223,053 192,978 114,88

Διαίρεση

71/x 71/0 71/1 71/2 71/3 71/4 71/5 71/10 71 / π 71 / e 71 / φ
- 71 35,5 23,6667 17,75 14,2 7,1 22,6 26,122 43,88
x/71 0/71 1/71 2/71 3/71 4/71 5/71 10/71 π / 71 e / 71 φ / 71
0 0,0141 0,0282 0,0423 0,0563 0,0704 0,1408 0,044 0,038 0,023

Δυνάμεις

71x 710 711 712 713 71π 71e 71φ
1 71 5041 357911 654.477,493 107.577,189 989,462

Λογάριθμοι και ρίζες

Επεξεργασία
Δυαδικός
lb(71)
Φυσικός
ln(71)
Δεκαδικός
lg(71)


Τετραγωνική
71
Κυβική
371
6,15 4,263 1,850925


8,426 4,141

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(71) συν(71) εφ(71) ημ-1(71) συν-1(71) εφ-1(71)
Ακτίνια 0,95 −0,31 −3,08 1,56
Μοίρες 54,49 −17,71 −176,33 89,19

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί

Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

106 105 104 103 102 101 100
107 86 85 84 83 82 99
108 87 74 73 72 81 98
109 88 75 70 71 80 97
110 89 76 77 78 79 96
111 90 91 92 93 94 95
112 113 114 115 116 117 118

Το 71 στη Χημεία

Επεξεργασία

Το 71 στην Αστρονομία

Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις

Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία