79η Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (Ελλάδα)

Η 79η Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (79η ΑΔΤΕ) είναι μηχανοκίνητη ταξιαρχία του Ελληνικού Στρατού Ξηράς, υπεύθυνη για την άμυνα του νησιού της Σάμου. Έχει μέγεθος 5 ταγμάτων.

Η 79η Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (79η ΑΔΤΕ) έχει έδρα τη Σάμο και περιλαμβάνει:

- Τον Λόχο Στρατηγείου της 79ης Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΛΣΤ/79 ΑΔΤΕ).

- Τον 79ο Λόχο Διαβιβάσεων Εθνοφυλακής (79 ΛΔΒΕΘ).

- Το 79ο Τάγμα Μηχανικού Εθνοφυλακής (79 ΤΜΧΕΘ)

- Τον 79ο Λόχο Αντιαρματικών Εθνοφυλακής (79 ΛΑΤΕΘ).

- Την 79η Επιλαρχία Αρμάτων Εθνοφυλακής (79 ΕΑΡΜΕΘ).

- Το 79ο Τάγμα Πυροβολικού Εθνοφυλακής (79 ΤΕ)

- Το 164 Τάγμα Πυροβολικού Εθνοφυλακής (164 ΤΕ)

- Την 79η Μοίρα Α/Α Πυροβολικού Εθνοφυλακής (79 ΜΕΘ)

- Το 649ο Τάγμα Εθνοφυλακής (649 ΤΕ).

- Το 239ο Μηχανοκίνητο Τάγμα Εθνοφυλακής (239 Μ/Κ ΤΕ).

- Το 298ο Μηχανοκίνητο Τάγμα Εθνοφυλακής (298 Μ/Κ ΤΕ).

- Το 79ο Τάγμα Υγειονομικού Εθνοφυλακής (79 ΤΥΕΘ).

- Το 79ο Τάγμα Υποστήριξης Εθνοφυλακής (79 ΤΥΠΕΘ).