C6H8

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

O μοριακός τύπος C6H8, με μοριακή μάζα 80,1277 amu, αντιστοιχεί σε βαθμό ακορεστότητας 3, και είναι κοινός για τους ακόλουθους ισομερείς υδρογονάνθράκες (όχι όλοι σταθεροί και δεν έχουν καταγραφεί όλα τα ισομερή) :

Καρβένια (ενώσεις του :CII)Επεξεργασία

 1. 1-εξεν-3-ινιλυδένιο, με ημισυντακτικό τύπο CH3CH2C≡CCH=C:.
 2. 1-μεθυλο-4-πεντεν-2-ινυλένιο, με ημισυντακτικό τύπο :C(CH3)C≡CCH=CH2
 3. 5-εξεν-3-ινιλυδένιο, με ημισυντακτικό τύπο :CHCH2C≡CCH=CH2.
 4. 1-εξεν-4-ινυλυδένιο, με ημισυντακτικό τύπο CH3C≡CCH2CH=C:.
 5. 1-βινυλο-2-βουτινυλιδένιο, με ημισυντακτικό τύπο CH3C≡CC(CH=CH2):
 6. 5-εξεν-2-ινυλιδένιο, με ημισυντακτικό τύπο :CHC≡CCH2CH=CH2.
 7. 1-εξεν-5-ινιλυδένιο, με ημισυντακτικό τύπο HC≡CCH2CH2CH=C:
 8. 1-βινυλο-3-βουτινυλιδένιο, με ημισυντακτικό τύπο HC≡CCH2C(CH=CH2):
 9. 1-αιθινυλο-3-βουτενυλιδένιο, με ημισυντακτικό τύπο :C(C≡CH)CH2CH=CH2.
 10. 1-μεθυλο-2-πεντεν-4-ινυλιδένιο, με ημισυντακτικό τύπο :C(CH3)CH=CHC≡CH, σε δύο (2) γραμμικά ισομερή.
 11. 3-εξεν-5-ινυλιδένιο, με ημισυντακτικό τύπο :CHCH2CH=CHC≡CH, σε δύο (2) γραμμικά ισομερή.

Ενώσεις του CIVΕπεξεργασία

Άκυκλα ισομερήΕπεξεργασία

ΕξενίνιαΕπεξεργασία

 1. 1-εξεν-3-ίνιο, με ημισυντακτικό τύπο CH3CH2C≡CCH=CH2.
 2. 1-εξεν-4-ίνιο, με ημισυντακτικό τύπο CH3C≡CCH2CH=CH2.
 3. 1-εξεν-5-ίνιο, με ημισυντακτικό τύπο HC≡CCH2CH2CH=CH2.
 4. 3-εξεν-1-ίνιο, με ημισυντακτικό τύπο CH3CH2CH=CHC≡CH, σε δύο (2) γραμμικά ισομερή.
 5. 4-εξεν-1-ίνιο, με ημισυντακτικό τύπο CH3CH=CHCΗ2C≡CH, σε δύο (2) γραμμικά ισομερή.
 6. 2-εξεν-4-ίνιο, με ημισυντακτικό τύπο CH3CH=CHC≡CCΗ3, σε δύο (2) γραμμικά ισομερή.
 7. Μεθυλο-1-πεντεν-3-ίνιο, με ημισυντακτικό τύπο CH3C≡CC(CH3)=CH2.
 8. 2-μεθυλο-1-πεντεν-4-ίνιο, με ημισυντακτικό τύπο HC≡CCH2C(CH3)=CH2.
 9. 3-μεθυλο-1-πεντεν-4-ίνιο, με ημισυντακτικό τύπο HC≡CCH(CH3)CH=CH2, σε δύο (2) οπτικά ισομερή.
 10. 3-μεθυλο-3-πεντεν-1-ίνιο, με ημισυντακτικό τύπο CH3CH=C(CH3)C≡CH, σε δύο (2) γραμμικά ισομερή.
 11. 4-μεθυλο-3-πεντεν-1-ίνιο, με ημισυντακτικό τύπο (CH3)2C=CHC≡CH.
 12. Αιθυλοβουτενίνιο, με ημισυντακτικό τύπο ΗC≡CC(CH2CH3)=CH2.

ΕξατριένιαΕπεξεργασία

 1. 1,2,3-εξατριένιο, με ημισυντακτικό τύπο CH3CH2CH=C=C=CH2. Ανήκει στα κουμουλένια.
 2. 1,2,4-εξατριένιο, με ημισυντακτικό τύπο CH3CH=CHCH=C=CH2, σε δύο (2) γραμμικά ισομερή. Ανήκει στα αλλένια.
 3. 1,3,5-εξατριένιο, με ημισυντακτικό τύπο CH2=CHCH=CHCH=CH2, σε δύο (2) γραμμικά ισομερή, με αριθμούς CAS 2235-12-3 (ισομοριακό μείγμα), 821-07-8 (Ε-), 2612-46-6 (Z-).
 4. 2,3,4-εξατριένιο, με ημισυντακτικό τύπο CH3CH=C=C=CHCH3, σε δύο (2) γραμμικά ισομερή. Ανήκει στα κουμουλένια.
 5. 2,3-5-εξατριένιο, με ημισυντακτικό τύπο CH2=CHCΗ=C=CHCH3, σε δύο (2) οπτικά ισομερή. Ανήκει στα αλλένια.
 6. Μεθυλο-1,2,3-πεντατριένιο, με ημισυντακτικό τύπο (CH3)2C=C=C=CH2. Ανήκει στα κουμουλένια.
 7. 2-μεθυλο-1,2,4-πεντατριένιο, με ημισυντακτικό τύπο CH2=CΗC(CH3)=C=CH2. Ανήκει στα αλλένια.
 8. 3-μεθυλο-1,2,4-πεντατριένιο, με ημισυντακτικό τύπο CH2=C(CH3)CH=C=CH2. Ανήκει στα αλλένια.

Ισοκυκλικά ισομερήΕπεξεργασία

 1. Κυκλοεξίνιο.
 2. 3-μεθυλοκυκλοπεντίνιο, σε δύο (2) οπτικά ισομερή.
 3. 4-μεθυλοκυκλοπεντίνιο.
 4. Αιθυλοκυκλοβουτίνιο, σε δύο (2) γραμμικά ισομερή.
 5. 3,3-διμεθυλοκυκλοβουτίνιο.
 6. 3,4-διμεθυλοκυκλοβουτίνιο, σε τρία (3) γραμμικά ισομερή.
 7. Κυκλοβουτυλαιθίνιο.
 8. Προπυλοκυκλοπροπίνιο.
 9. Ισοπροπυλοκυκλοπροπίνιο.
 10. Αιθυλομεθυλοκυκλοπροπίνιο.
 11. 1-κυκλοπροπυλοπροπίνιο.
 12. 3-κυκλοπροπυλοπροπίνιο.
 13. Μεθυλοκυκλοπροπυλαιθίνιο, σε δύο (2) γραμμικά ισομερή.
 14. 1,2-κυκλοεξαδιένιο, με αριθμό CAS 14847-23-5. Ανήκει στα αλλένια.
 15. 1,3-κυκλοεξαδιένιο, με αριθμό CAS 592-57-4.
 16. 1,4-κυκλοεξαδιένιο, με αριθμό CAS 628-41-1.
 17. Μεθυλοκυκλοπενταδιένια
  1. 1-μεθυλο-1,2-κυκλοπενταδιένιο. Ανήκει στα αλλένια.
  2. 3-μεθυλο-1,2-κυκλοπενταδιένιο. Ανήκει στα αλλένια.
  3. 1-μεθυλο-1,3-κυκλοπενταδιένιο.
  4. 2-μεθυλο-1,3-κυκλοπενταδιένιο.
  5. 5-μεθυλο-1,3-κυκλοπενταδιένιο.
 18. 3-μεθυλενοκυκλοπεντένιο.
 19. 4-μεθυλενοκυκλοπεντένιο.
 20. 1-αιθυλο-1,2-κυκλοβουταδιένιο. Ανήκει στα αλλένια.
 21. 3-αιθυλο-1,2-κυκλοβουταδιένιο. Ανήκει στα αλλένια.
 22. Αιθυλο-1,3-κυκλοβουταδιένιο.
 23. Αιθυλιδενοκυκλοβουτένιο.
 24. Βινυλοκυκλοβουτένιο.
 25. Μεθυλενομεθυλοκυκλοβουτένιο.
 26. 1,2-διμεθυλενοκυκλοβουτάνιο. Ανήκει στα αλλένια.
 27. 1,3-διμεθυλενοκυκλοβουτάνιο.
 28. Προπυλιδενοκυκλοπροπένιο.
 29. Ισοπροπυλιδενοκυκλοπροπένιο.
 30. 1-κυκλοπροπ-1-ενυλοπροπένιο, σε δύο (2) γραμμικά ισομερή.
 31. 1-κυκλοπροπ-2-ενυλοπροπένιο, σε δύο (2) γραμμικά ισομερή.
 32. 2-κυκλοπροπ-1-ενυλοπροπένιο.
 33. 3-κυκλοπροπ-1-ενυλοπροπένιο.
 34. 3-κυκλοπροπ-2-ενυλοπροπένιο.
 35. Κυκλοπροπυλιδενοπροπένιο. Ανήκει στα αλλένια.
 36. Κυκλοπροπυλοπροπαδιένιο. Ανήκει στα αλλένια.
 37. Αιθυλιδενομεθυλοκυκλοπροπένιο.
 38. 1-βινυλο-3-μεθυλοκυκλοπροπένιο.
 39. 3-βινυλο-3-μεθυλοκυκλοπροπένιο.
 40. Αιθυλομεθυλενοκυκλοπροπένιο.
 41. Αιθυλιδενομεθυλενοκυκλοπροπάνιο.
 42. Βινυλομεθυλενοκυκλοπροπάνιο.
 43. 1-δικυκλο[3.1.0]εξένιο.
 44. 2-δικυκλο[3.1.0]εξένιο.
 45. 5-δικυκλο[3.1.0]εξένιο.
 46. Δ1,5-δικυκλο[3.1.0]εξένιο.
 47. 1-δικυκλο[2.2.0]εξένιο.
 48. 2-δικυκλο[2.2.0]εξένιο, με αριθμό CAS 3097-63-0.
 49. Δ1,4-δικυκλο[2.2.0]εξένιο, με αριθμό CAS 30830-20-7.
 50. 1-δικυκλο[2.1.1]εξένιο, με αριθμό CAS 64286-35-7.
 51. 2-δικυκλο[2.1.1]εξένιο.
 52. 4-δικυκλο[2.1.1]εξένιο, με αριθμό CAS 64286-34-6.
 53. 2-μεθυλο-1-δικυκλο[2.1.0]πεντένιο.
 54. 3-μεθυλο-1-δικυκλο[2.1.0]πεντένιο.
 55. 4-μεθυλο-1-δικυκλο[2.1.0]πεντένιο.
 56. 5-μεθυλο-1-δικυκλο[2.1.0]πεντένιο.
 57. 1-μεθυλο-2-δικυκλο[2.1.0]πεντένιο.
 58. 2-μεθυλο-2-δικυκλο[2.1.0]πεντένιο.
 59. 5-μεθυλο-2-δικυκλο[2.1.0]πεντένιο.
 60. 1-μεθυλο-4-δικυκλο[2.1.0]πεντένιο.
 61. 2-μεθυλο-4-δικυκλο[2.1.0]πεντένιο.
 62. 3-μεθυλο-4-δικυκλο[2.1.0]πεντένιο.
 63. 4-μεθυλο-4-δικυκλο[2.1.0]πεντένιο.
 64. 5-μεθυλο-4-δικυκλο[2.1.0]πεντένιο.
 65. 2-μεθυλο-Δ1,4-δικυκλο[2.1.0]πεντένιο.
 66. 5-μεθυλο-Δ1,4-δικυκλο[2.1.0]πεντένιο.
 67. 2-μεθυλενοδικυκλο[2.1.0]πεντάνιο.
 68. 5-μεθυλενοδικυκλο[2.1.0]πεντάνιο.
 69. 2-μεθυλοδικυκλο[1.1.1]πεντένιο.
 70. 3-μεθυλοδικυκλο[1.1.1]πεντένιο.
 71. 4-μεθυλοδικυκλο[1.1.1]πεντένιο.
 72. Μεθυλενοδικυκλο[1.1.1]πεντάνιο.
 73. 2-αιθυλο-1-δικυκλοβουτένιο.
 74. 3-αιθυλο-1-δικυκλοβουτένιο.
 75. 4-αιθυλο-1-δικυκλοβουτένιο.
 76. 2,3-διμεθυλο-1-δικυκλοβουτένιο.
 77. 2,4-διμεθυλο-1-δικυκλοβουτένιο.
 78. 2,4-διμεθυλο-1-δικυκλοβουτένιο.
 79. 4,4-διμεθυλο-1-δικυκλοβουτένιο.
 80. Αιθυλο-Δ1,3-δικυκλοβουτένιο.
 81. 2,2-διμεθυλο-Δ1,3-δικυκλοβουτένιο.
 82. 2,4-διμεθυλο-Δ1,3-δικυκλοβουτένιο.
 83. Αιθυλιδενοδικυκλοβουτάνιο.
 84. Βινυλοδικυκλοβουτάνιο.
 85. Μεθυλενο-1-μεθυλοκυκλοβουτάνιο.
 86. Μεθυλενο-4-μεθυλοκυκλοβουτάνιο.
 87. 2-σπειροεξένιο.
 88. 5-σπειροεξένιο.
 89. 2-μεθυλοσπειροπεντένιο.
 90. 4-μεθυλοσπειροπεντένιο.
 91. Μεθυλενοσπειροπεντάνιο.
 92. Τρικυκλο[3.1.0.01,4]εξάνιο.
 93. Τρικυκλο[3.1.0.02,4]εξάνιο.
 94. Τρικυκλο[2.1.1.01,3]εξάνιο.
 95. [2.1.1]-προπελάνιιο ή τρικυκλο[2.1.1.01,4]εξάνιο.
 96. [1.1.1.1]-παντλάνιο ή τρικυκλο[1.1.1.11,3]εξάνιο, με αριθμό CAS 102843-69-6.
 97. 2-μεθυλοτρικυκλο[2.1.0.01,3]πεντάνιο.
 98. 3-μεθυλοτρικυκλο[2.1.0.01,3]πεντάνιο.
 99. 4-μεθυλοτρικυκλο[2.1.0.01,3]πεντάνιο.
 100. 5-μεθυλοτρικυκλο[2.1.0.01,3]πεντάνιο.
 101. 2-μεθυλο-[1.1.1]-προπελάνιο ή 2-μεθυλοτρικυκλο[1.1.1.01,3]πεντάνιο.
 102. 4-μεθυλο-[1.1.1]-προπελάνιο ή 4-μεθυλοτρικυκλο[1.1.1.01,3]πεντάνιο.
 103. Αιθυλοτετραεδράνιο.
 104. Διμεθυλοτετραεδράνιο.
 • Ακόμη, πρόκειται για ισοδύναμη τυπική σύνθεση της βενζίνης (ένα μείγμα διαφόρων υδρογονανθράκων).
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα C6H8 της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα C6H8 της Γαλλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).


 
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.