Κατά μέσο όρο, οι τομείς ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο Κέντρο Ελέγχου Ανώτερης Περιοχής Μάαστριχτ (Maastricht Upper Area Control Centre, MUAC) μπορούν να εξυπηρετήσουν 50 ή περισσότερες πτήσεις ανά ώρα σε μια Ανώτερη Περιοχή Ελέγχου (Upper Control Area), πάνω από τα 24.500 πόδια. Η μέση διάρκεια πτήσης είναι περίπου 18 λεπτά και περίπου το 60% της κυκλοφορίας ανέρχεται από ή κατέρχεται προς ένα από τα κύρια αεροδρόμια στο Λονδίνο, το Παρίσι, τη Φρανκφούρτη, το Άμστερνταμ και το Βερολίνο.

Μέλη του EUROCONTROL

Κράτη-ΜέληΕπεξεργασία

Μέλη του EUROCONTROL, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικής Αεροπορίας:

Μέλη του EUROCONTROL και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικής Αεροπορίας, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αξιοσημείωτα μη-μέλη:
Μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικής Αεροπορίας:

Εξωτερικοί ΣύνδεσμοιΕπεξεργασία