Το Ex factis jus oritur (λατινικά: το δίκαιο προκύπτει από τα περιστατικά) είναι μια αρχή του διεθνούς δικαίου. Η φράση αυτή βασίζεται στην απλή ιδέα ότι ορισμένες νομικές συνέπειες απορρέουν από συγκεκριμένα γεγονότα.[1] Αντίπαλη αρχή είναι το Ex injuria jus non oritur, σύμφωνα με την οποία παράνομες πράξεις δεν μπορούν να δημιουργήσουν δίκαιο.[2]

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΥποσημειώσειςΕπεξεργασία