Το H.323 είναι ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο πολυμέσων ITU. Περιλαμβάνει τη διάφορη επικοινωνία τύπων όπως η φωνή, το βίντεο και δεδομένα.