Το ISO 639 είναι ένα από τα πολλά διεθνή στερεότυπα προτυποποίησης που καταλογογραφεί κωδικούς για ονόματα γλωσσών. Το Ethnologue άρχισε να χρησιμοποιεί ISO 639-3 κωδικούς από την 15η έκδοσή του.

Το ISO 639 συντίθεται από διαφορετικά μέρη, δύο από τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί. Τα υπόλοιπα βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης.

Εκδόσεις ISO 639:

  • ISO 639-1: 2002 Κωδικοί αναπαράστασης ονομάτων γλωσσών -- Μέρος 1: Alpha-2 κωδικοί
  • ISO 639-2: 1998 Κωδικοί αναπαράστασης ονομάτων γλωσσών -- Μέρος 2: Alpha-3 κωδικοί

Υπό ανάπτυξη:

  • ISO 639-3: 2006? Κωδικοί αναπαράστασης ονομάτων γλωσσών -- Μέρος 3: Alpha-3 κωδικοί πλήρους κάλυψης γλωσσών [1]
  • ISO 639-4: 2007? Κωδικοί αναπαράστασης ονομάτων γλωσσών -- Μέρος 4: Οδηγίες και γενικές αρχές κωδικοποίησης γλωσσών
  • ISO 639-5: 2006? Κωδικοί αναπαράστασης ονομάτων γλωσσών -- Μέρος 5: Alpha-3 κωδικοί γλωσσικών οικογενειών και ομάδων γλωσσών
  • ISO 639-6: 2007? Κωδικοί αναπαράστασης ονομάτων γλωσσών -- Μέρος 6: Alpha-4 κωδικοί πλήρους κάλυψης γλωσσικής πολυμορφίας


Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Δικτυακοί τόποιΕπεξεργασία