Ο εθνικός ύμνος των Μπαρμπάντος έχει τον τίτλο In Plenty and In Time of Need. Γράφτηκε από τον Έρβινγκ Μπέρτζι (Irving Burgie), γεννημένο στις ΗΠΑ, με μητέρα από τα Μπαρμπάντος [1] (1926-) και συνθέτης του είναι ο Κ. Βαν Ρόλαντ Έντουαρντς (1912-1985). Καθιερώθηκε από τα νησιά Μπαρμπάντος το 1966.

ΣτίχοιΕπεξεργασία

In plenty and in time of need
When this fair land was young
Our brave forefathers sowed the seed
From which our pride was sprung
A pride that makes no wanton boast
Of what it has withstood
That binds our hearts from coast to coast
The pride of nationhood

Ρεφρέν:
We loyal sons and daughters all
Do hereby make it known
These fields and hills beyond recall
Are now our very own
We write our names on history's page
With expectations great
Strict guardians of our heritage
Firm craftsmen of our fate

The Lord has been the people's guide
For past three hundred years.
With Him still on the people's side
We have no doubts or fears.
Upward and onward we shall go,
Inspired, exalting, free,
And greater will our nation grow
In strength and unity.

Ελληνική μετάφρασηΕπεξεργασία

Πολλοί και σε περίπτωση ανάγκης
Όταν ήταν νέα αυτή η ωραία χώρα
Οι γενναίοι μας πρόγονοι έσπειραν το σπόρο
Από όπου ξεπήδησε η περηφάνια μας
Μια περηφάνια που δεν είναι κομπορρημοσύνη για κάποιον
Για το τι έχει υπομείνει
Που δεσμεύει τις καρδιές μας από ακτή σε ακτή
Η περηφάνια για την εθνικότητά μας.

Ρεφρέν:
Εμείς οι πιστοί γιοι και οι θυγατέρες όλων
Κάνουμε γνωστό εδώ
Αυτά τα χωράφια και τους λόφους κανένας δε θα μας τα πάρει πίσω
Τώρα είναι καταδικά μας
Γράφουμε τα ονόματά μας στη σελίδα της Ιστορίας
Με μεγάλες προσδοκίες
Αυστηροί φύλακες της κληρονομιάς μας
Επιδέξιοι δημιουργοί του πεπρωμένου μας.

Ο Θεός οδηγεί το λαό μας
Εδώ και 300 χρόνια.
Με Αυτόν που βρίσκεται ακόμα στο πλευρό του λαού
Δεν έχουμε φόβους ούτε αμφιβολίες.
Με τις επιτυχίες και με τις αποτυχίες θα πρέπει να πορευτούμε,
Εμπνευσμένοι, εξυψωμένοι, ελεύθεροι,
Και το κράτος μας θα γίνει πιο μεγάλο
με σθένος και ενότητα.

Ρεφρέν


ΠαραπομπέςΕπεξεργασία