Το IDE (Integrated Drive Electronics), γνωστό και ως EIDE, ATA, ATAPI ή Parallel ATA (PATA), είναι ένα πρότυπο διαύλου δεδομένων στον χώρο των προσωπικών υπολογιστών. Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων από τους σκληρούς δίσκους ή τα οπτικά μέσα αποθήκευσης προς την κεντρική μονάδα επεξεργασίας και τη μνήμη. Είναι παλιός τύπος δίαυλου και έχει πλέον αντικατασταθεί πλήρως από τον καθιερωμένο δίαυλο SATA (Serial Advanced Technology Attachment) και την εκδοχή του SATA III.

IDE

Δύο ATA σύνδεσμοι μητρικής αριστερά, και ένα καλώδιο ΑΤΑ στα δεξιά
Τύπος Πρότυπο και καλώδιο για μεταφορά ψηφιακών δεδομένων στο εσωτερικό μιας μητρικής
ΣχεδιαστήςWestern Digital
Αντικαταστάθηκε από:Serial ATA (2003)
Αριθμός ακροδεκτώνΚαλωδιοταινία 40 ή 80 επαφών
Pin 1reset
Pin 2Ground (γείωση)
Pin 3data 7
Pin 4data 8
Pin 5data 6
Pin 6data 9
Pin 7data 5
Pin 8data 10
Pin 9data 4
Pin 10data 11
Pin 11data 3
Pin 12data 12
Pin 13data 2
Pin 14data 13
Pin 15data 1
Pin 16data 14
Pin 17data 0
Pin 18data 15
Pin 19Ground
Pin 20Key or VCC_in
Pin 21DDRQ
Pin 22Ground
Pin 23I/Ο write
Pin 24Ground
Pin 25I/Ο read
Pin 26Ground
Pin 27IOCHRDY
Pin 28Cable select
Pin 29DDACK
Pin 30Ground
Pin 31IRQ
Pin 32No connect
Pin 33Addr 1
Pin 34GPIO_DMA66_Detect
Pin 35Addr 0
Pin 36Addr 2
Pin 37Chip select 1P
Pin 38Chip select 3P
Pin 39Activity
Pin 40Ground

Η πρώτη έκδοση του συστήματος αναπτύχθηκε από τη Western Digital. Μαζί με την Control Data Corporation, που ανέπτυξε το υλικό και την Compaq Computer, δημιούργησαν τον τύπο του συνδέσμου και τα πρωτόκολλα σηματοδότησης, με σκοπό το σύστημα να παραμείνει συμβατό με την τότε υπάρχουσα διεπαφή σκληρού δίσκου ST-506. Ο πρώτος δίσκος με σύνδεση IDE εμφανίστηκε στους υπολογιστές Compaq το 1986. Εκείνη την εποχή ο δίαυλος IDE συνδεόταν ουσιαστικά στον πρότυπο δίαυλο ISA, στον οποίον στηρίζονταν τότε όλοι οι υπολογιστές που ήταν συμβατοί με τον IBM PC, αλλά αργότερα ο IDE άρχισε να συνδέεται απευθείας στο τσίπσετ. Έτσι ξεπεράστηκαν οι περιορισμοί ταχύτητας που επέβαλλε το απαρχαιωμένο πρότυπο ISA.

Η διεπαφή που χρησιμοποιείται από το σύστημα IDE τυποποιήθηκε το 1994 ως το πρότυπο ANSI X3.221-1994, AT Attachment Interface for Disk Drives, γνωστό σαν ATA και μετά την ανάπτυξη νεώτερων εκδόσεων του προτύπου, σαν ATA-1.