Το Διεθνές Πρότυπο Aναγνωριστικό Ονόματος ή International Standard Name Identifier (ISNI) είναι αναγνωριστικό για τη μοναδική αναγνώριση των δημόσιων ταυτοτήτων των συνεισφερόντων σε περιεχόμενο μέσων ενημέρωσης, όπως βιβλία, τηλεοπτικά προγράμματα, και άρθρα εφημερίδων. Ένα τέτοιο αναγνωριστικό αποτελείται από 16 αριθμητικά ψηφία χωρισμένα σε τέσσερις ενότητες.

Αναπτύχθηκε υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) ως Σχέδιο Διεθνούς Προτύπου 27729. Το έγκυρο πρότυπο, δόθηκε στη δημοσιότητα στις 15 Μαρτίου 2012. Η ISO τεχνική επιτροπή 46, υποεπιτροπή 9 (TC 46/SC 9) είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του προτύπου.

Το ISNI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποσαφήνιση ονομάτων που θα μπορούσαν αλλιώς να προκαλέσουν σύγχυση, και συνδέει τα δεδομένα για τα ονόματα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας των μέσων ενημέρωσης.

Χρήσεις ενός ISNI Επεξεργασία

Το ISNI επιτρέπει μια ενιαία ταυτότητα (όπως το ψευδώνυμο ενός συγγραφέα ή το αποτύπωμα που χρησιμοποιείται από έναν εκδότη) να προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό αριθμό. Αυτός ο μοναδικός αριθμός μπορεί στη συνέχεια να συνδεθεί με οποιοδήποτε από τα πολυάριθμα άλλα αναγνωριστικά που χρησιμοποιούνται σε όλη την βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης για τον εντοπισμό ονομάτων και άλλων μορφών ταυτότητας.

Ένα παράδειγμα της χρήσης ενός τέτοιου αριθμού είναι ο προσδιορισμός ενός μουσικού εκτελεστή ο οποίος είναι επίσης ένας συγγραφέας τόσο μουσικής όσο και ποιημάτων. Εκεί που αυτός ή αυτή μπορεί σήμερα να εντοπιστεί σε πολλές διαφορετικές βάσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας πολυάριθμα ιδιωτικά και δημόσια συστήματα αναγνώρισης, στο πλαίσιο του συστήματος ISNI, αυτός ή αυτή θα έχει συνδεδεμένη μια απλή εγγραφή ISNI. Οι πολλές διαφορετικές βάσεις δεδομένων θα μπορούν στη συνέχεια να ανταλλάσσουν δεδομένα για τη συγκεκριμένη ταυτότητα, χωρίς να καταφεύγουν σε ακατάστατες μεθόδους, όπως τη σύγκριση συμβολοσειρών κειμένου. Ένα συχνά αναφερόμενο παράδειγμα στον στην ελληνική γλώσσα είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζεται κατά τον προσδιορισμό ενός «Ιωάννη Παπαδόπουλου» σε μια βάση δεδομένων. Ενώ μπορεί να υπάρχουν πολλές εγγραφές για «Ιωάννη Παπαδόπουλου», δεν είναι πάντα σαφές ποιες εγγραφές αναφέρονται στο συγκεκριμένο «Ιωάννη Παπαδόπουλο» που αναζητείται.

Εάν ένας συγγραφέας έχει δημοσιεύσει με πολλά διαφορετικά ονόματα ή ψευδώνυμα, κάθε τέτοιο όνομα θα λάβει το δικό του ISNI.

Το ISNI μπορεί να χρησιμοποιηθεί από βιβλιοθήκες και αρχεία όταν μοιράζονται πληροφορίες καταλόγου, για πιο ακριβή αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και σε βάσεις δεδομένων, και μπορεί να βοηθήσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων πέρα ​​από τα εθνικά σύνορα και στο ψηφιακό περιβάλλον.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία