$1 × $2 εικονοστοιχεία, μέγεθος αρχείου: $3, τύπος MIME: $4