Στην επιστήμη των υπολογιστών, το NaN, είναι συντομογραφία του not a number, και είναι μια τιμή που μπορεί να πάρει κάποια μεταβλητή που λαμβάνει είτε μια αδιευκρίνιστη τιμή, είτε μια τιμή που δεν μπορεί να αναπαρασταθεί.