Θέμα στο Συζήτηση χρήστη:Antondimak/Structured Discussions Archive 1

Karalainza (συζήτησησυνεισφορές)
Antondimak (συζήτησησυνεισφορές)

Greek doesn't show up greyed out in the left as a "missing language". Do you happen to know how I can use the translator in this case? --~~~~

Karalainza (συζήτησησυνεισφορές)

Hello.

What I meant was, whether you are interested in translating and uploading the article en:Azerbaijan Democratic Republic in Greek Wikipedia (if I understand your question correctly). It does not need to be long either.

If you are not interested, thank you anyway.

Yours sincerely, Karalainza (συζήτηση) 11:06, 22 Σεπτεμβρίου 2020 (UTC)

Antondimak (συζήτησησυνεισφορές)

I would be interested in doing it, but there is the problem that I am unable to use the translation tool, and I was just wondering if you happen to know why that is. If you don't I will just try to figure it out. --Antondimak

Karalainza (συζήτησησυνεισφορές)

Unfortunately, I have no idea what that is. When I want to translate and create a new article in English, I use Google Translate, and then correct the machine translation. Karalainza (συζήτηση) 13:11, 22 Σεπτεμβρίου 2020 (UTC)

Antondimak (συζήτησησυνεισφορές)

Thank you anyway. I'll do it the traditional way. --Antondimak

Απαντήστε στο "Translation request"