Θέμα στο Συζήτηση χρήστη:Geraki

Kalogeropoulos (συζήτησησυνεισφορές)

αν έκανα ζημιά στο Lua με την εισαγωγή προτύπου;

Αρκάς (συζήτησησυνεισφορές)

Δεν έχω ασχοληθεί με το κομμάτι αυτό, αλλά να πω μια "βλακεία"; Δεν μπορεί να γίνει προσωρινά αναίρεση των αλλαγών;

Geraki (συζήτησησυνεισφορές)
Geraki (συζήτησησυνεισφορές)

Και όλα τα υπόλοιπα σε διάφορα άλλα modules. Θα τα κοιτάξω.

Kalogeropoulos (συζήτησησυνεισφορές)

Thanks

Geraki (συζήτησησυνεισφορές)

Νομίζω ότι αυτά που δημιουργούσαν ορατό πρόβλημα τα έχεις διορθώσει ήδη, τα υπόλοιπα βλέπουμε, κάποια δεν φαίνεται να προκαλούν πρόβλημα.

Kalogeropoulos (συζήτησησυνεισφορές)

OK, ευχαριστώ, έλεγα να επιστρέψω όσα έχουν νέες επεξεργασίες σε δικές σου ή άλλων

Απαντήστε στο "Μπορείς να δεις"