Σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία ο Άβας ο Ευβοεύς ήταν ο επώνυμος ήρωας και βασιλεύς των Αβάντων που φέρονταν να κατοίκησαν πρώτοι την Εύβοια, καλούμενη εξ αυτού Αβαντίδα, αμέσως μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα,

Ο Άβας ο Ευβοεύς φέρεται ως γιος του θεού Ποσειδώνα και της Νύμφης Αρέθουσας. Ο μύθος αυτός αποτελεί προσωποποίηση των διαφόρων μυθικών παραδόσεων περί της καθόδου των Αβάντων και της θαρραλέας εγκατάστασής τους ακόμα και σε παράλιους χώρους και νήσους μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Σημειώνεται ότι με το όνομα Αρέθουσα φερόταν η μεγάλη πηγή γλυκού νερού της αρχαίας Χαλκίδας.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τομ.1ος, σελ.57