Βικιπαίδεια:Αποποίηση ευθυνών

Η ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Βικιπαίδεια είναι διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια ανοικτού κειμένου, δηλαδή εθελοντική ένωση ατόμων και ομάδων που αναπτύσσουν έναν κοινό πόρο ανθρώπινης γνώσης. Η δομή της δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ή της εφαρμογής για κινητά της Wikipedia να αλλάξει το περιεχόμενό της. Επομένως, παρακαλούμε να λάβετε υπ' όψιν ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται εδώ δεν έχουν απαραιτήτως ελεγχθεί από επαγγελματίες με την απαραίτητη πείρα, ώστε να φτάνουν σε εσάς πλήρεις, εξακριβωμένες ή αξιόπιστες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρείτε πολύτιμες και εξακριβωμένες πληροφορίες στη Βικιπαίδεια, εντούτοις παρακαλούμε να λάβετε υπ' όψιν ότι η Βικιπαίδεια δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη, την εγκυρότητα των στοιχείων που βρίσκονται εδώ. Αυτά μπορεί να είχαν πρόσφατα αλλάξει, βανδαλιστεί ή μεταβληθεί από κάποιον, η άποψη του οποίου δεν αντιστοιχεί με την τρέχουσα γνώση στον ιδιαίτερο τομέα που σας ενδιαφέρει.

Η Βικιπαίδεια δεν αναθεωρείται ομοιόμορφα. Ενώ οι αναγνώστες μπορεί να διορθώσουν τα λάθη ή να αφαιρέσουν τις λανθασμένες προτάσεις, δεν έχουν κανένα νομικό καθήκον να το πράξουν και, ως εκ τούτου, όλες οι πληροφορίες που διαβάζονται εδώ παρέχονται χωρίς οποιαδήποτε υπονοούμενη εγγύηση για οποιονδήποτε σκοπό ή χρήση.

Καμία επακόλουθη ζημία δεν μπορεί να καταλογιστεί στη Βικιπαίδεια, δεδομένου ότι είναι ελεύθερα αναπτυσσόμενη εθελοντική ένωση ατόμων, που αποσκοπούν να δημιουργήσουν εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και ενημερωτικούς πόρους ανοιχτού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται σε εσάς δωρεάν και δεν υφίσταται καμία συμφωνία ή συνεννόηση ανάμεσα σε εσάς και τη Βικιπαίδεια σχετικά με τη χρήση ή την τροποποίηση αυτών των πληροφοριών πέρα από την Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU ούτε είναι κάποιος στη Βικιπαίδεια αρμόδιος να εξετάζει αν κάποιος αλλάξει, διορθώσει, τροποποιήσει ή αφαιρέσει οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορεί να εισαγάγετε στη Βικιπαίδεια ή σε οποιοδήποτε από τα σχετικά προγράμματά της.

Δεν υπάρχει επίσημη αξιολόγηση

Εργαζόμαστε στην ανάπτυξη τρόπων με τους οποίους να επιλέγονται και να προβάλλονται οι πιο αξιόπιστες εκδόσεις των λημμάτων. Ως προς το σύστημα αξιολόγησης, η πλησιέστερη εκδοχή που υπάρχει αυτή την περίοδο είναι τα Βικιπαίδεια:Προβεβλημένα λήμματα, αλλά ακόμη και λήμματα που έχουν εξεταστεί με τις διαδικασίες αυτές μπορεί αργότερα να έχουν υποστεί ακατάλληλη επεξεργασία λίγο προτού τα δείτε.

Κανείς από τους συντάκτες, τους συνεισφέροντες, τους χορηγούς, τους διαχειριστές, τους χρήστες ή οποιουσδήποτε άλλους συνδέονται με τη Βικιπαίδεια με οποιονδήποτε τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί αρμόδιος για την εμφάνιση οποιωνδήποτε ανακριβών ή δυσφημιστικών πληροφοριών ή για τη χρήση των στοιχείων που περιλαμβάνονται ή συνδέονται σε αυτές τις ιστοσελίδες.

Δεν υπάρχει συμβόλαιο· περιορισμένη άδεια

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πως οι παρεχόμενες πληροφορίες δίδονται ελεύθερα και ότι κανένα είδος συμφωνίας ή σύμβασης δεν δημιουργείται ανάμεσα σε εσάς και τους ιδιοκτήτες ή χρήστες αυτού του ιστοτόπου, περιλαμβανομένων των ιδιοκτητών των διακομιστών στους οποίους φιλοξενείται, των μεμονωμένων συνεισφερόντων στη Βικιπαίδεια, οποιουδήποτε διαχειριστή, χρήστη ή οποιουδήποτε που με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με αυτό το εγχείρημα ή με αδελφικά εγχειρήματα υποκείμενα άμεσα σε αξιώσεις σας εναντίον τους. Σας χορηγείται περιορισμένη άδεια να αντιγράψετε οτιδήποτε από αυτόν τον ιστοχώρο. Αυτό δεν δημιουργεί ούτε υπονοεί οποιαδήποτε συμβατική ή μη ευθύνη εκ μέρους της Βικιπαίδειας ή οποιουδήποτε από τους εκπροσώπους, τα μέλη, τους οργανωτές ή άλλους χρήστες.

Σήματα

Οποιαδήποτε εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, σήματα συλλόγων, δικαιώματα σχεδιασμού ή παρόμοια δικαιώματα που αναφέρονται, χρησιμοποιούνται ή μνημονεύονται στα λήμματα της Βικιπαίδειας είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση τους εδώ δεν υπονοεί ότι μπορείτε να τα μεταχειριστείτε για οποιονδήποτε άλλον σκοπό εκτός από την ίδια ή παρόμοια ενημερωτική χρήση, όπως προβλέπεται από τους αρχικούς συντάκτες αυτών των λημμάτων. Η Βικιπαίδεια υπόκειται στο πλαίσιο της άδειας χρήσης GFDL. Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, οι ιστότοποι Βικιπαίδεια και Wikimedia ούτε εξουσιοδοτούνται ούτε συνδέονται με οποιονδήποτε από τους κατόχους οποιωνδήποτε δικαιωμάτων και επομένως η Βικιπαίδεια δεν μπορεί να χορηγήσει δικαιώματα χρήσης υλικού που προστατεύεται με άλλον τρόπο.

Νομική δικαιοδοσία

Η χρήση οποιασδήποτε τέτοιας ή παρόμοιας άυλης ιδιοκτησίας εκ μέρους σας γίνεται με δική σας ευθύνη. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται εδώ μπορεί να προκαλούν παραβίαση των νόμων της χώρας ή της επικράτειας από την οποία έχετε πρόσβαση σε αυτές. Η Βικιπαίδεια δεν ενθαρρύνει την παραβίαση οποιωνδήποτε νόμων, αλλά εφόσον αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε διακομιστές στην Πολιτεία της Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής , τηρούνται υπό την προστασία που προσφέρεται από το Σύνταγμα και τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι νόμοι στη χώρα σας μπορεί να μην αναγνωρίζουν τόσο ευρεία προστασία της ελεύθερης έκφρασης όσο οι νόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών ή οι αρχές στο πλαίσιο του χάρτη των Η.Ε. και, υπό αυτή τη μορφή, η Βικιπαίδεια δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε πιθανές παραβιάσεις τέτοιων νόμων, αν τη συνδέσετε με συγκεκριμένη περιοχή ή χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που περιέχονται εδώ.

Επαγγελματικές συμβουλές

Αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές (παραδείγματος χάριν ιατρικές, νομικές, οικονομικές ή διαχείρισης κινδύνου), παρακαλούμε να απευθυνθείτε σε επαγγελματία με κατάλληλη άδεια ή πείρα στον συγκεκριμένο τομέα. Διαβάστε τις σελίδες Βικιπαίδεια:Αποποίηση κινδύνου, Βικιπαίδεια:Ιατρική αποποίηση, Βικιπαίδεια:Νομική αποποίηση για τις ειδικότερες αποποιήσεις.