Άδεια μετ΄αποδοχών ονομάζεται το διάστημα κατά το οποίο ο εργαζόμενος απουσιάζει από τον χώρο εργασίας του, για οποιονδήποτε λόγο, και λαμβάνει τις συμφωνημένες αποδοχές. Οι ημέρες αδείας έχουν προεγκριθεί και συμφωνηθεί από τον εργοδότη στις συμβάσεις εργασίας τους. Στην Ελλάδα, ετησίως, είναι είκοσι μία ημέρες για την πενθήμερη εργασία και είκοσι τέσσερεις για την εξαήμερη.[1]

Υπάρχουν πολλές αδείας μετ 'αποδοχών, συνήθως εξαρτώμενες από τους λόγους για τους οποίους λαμβάνεται η άδεια. Η αναρρωτική, με τις αποδοχές να καταβάλλονται κανονικά στο 100%. Ένα άλλο είδος αδείας είναι η άδεια μητρότητας.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Ρούλα Σαλούρου (1 Αυγούστου 2020). «All-terrain militants: PΠόσες ημέρες άδειας δικαιούνται οι εργαζόμενοι και πότε πρέπει να δοθεί». Καθημερινή. Ανακτήθηκε στις 16 Ιουνίου 2021.