Η «Άλως του Τριπτόλεμου» ήταν αρχαία μεγάλη κυκλική τοποθεσία στην Ελευσίνα, πιθανώς ο σιτοβολώνας της αρχαίας Ελευσίνας, εντός της οποίας υπήρχε πολύ μεγάλο αλώνι εκ του οποίου και έλαβε το όνομά της.

Στον ίδιο χώρο υπήρχε ιερός βωμός προς τιμή της θεάς Δήμητρας.