Άλως ηθμοειδής του νεφρού, ονομάζεται το σύνολο των εκφορητικών τμημάτων 12-30 τα οποία και αντιστοιχούν στα ισάριθμα στόμια των ουροφόρων σωληνίσκων δια των οποίων εκχύνονται τα ούρα εντός των καλύκων και της πυέλου του νεφρού.