Γενικά άμορφα υλικά καλούνται τα στερεά υλικά που δεν έχουν συγκεκριμένη δόμηση των μορίων ή ατόμων από τα οποία αποτελούνται.

Τα άμορφα υλικά, όπως ο λιγνίτης, δεν σχηματίζουν κρυστάλλους, με συνέπεια η εσωτερική τους δομή να μην ακολουθεί κανονική γεωμετρική διάταξη. Ένα από τα υλικά αυτού του τύπου είναι το γυαλί, που μπορεί να υποστεί επεξεργασία και να διαμορφωθεί σε κάθε επιθυμητό σχήμα, που όμως θρυμματίζεται σε τεμάχια διαφόρων σχημάτων και μεγεθών.

δείτε επίσης

Επεξεργασία