Άρειος Πάγος (αττικό δίκαιο)

δικαστήριο στην αρχαία Αθήνα

Ο Άρειος Πάγος ή Βουλή του Αρείου Πάγου ήταν Δικαστήριο στην αρχαία Αθήνα. Ανήκε στα λεγόμενα "φονικά" Δικαστήρια εξαιτίας των υποθέσεων που δίκαζε. Μέλη του Αρείου Πάγου ήταν οι απερχόμενοι "εννέα άρχοντες " της αθηναϊκής πολιτείας. Δίκαζε υποθέσεις φόνων ή τραυμάτων, που είχαν αποτέλεσμα μετέπειτα το θάνατο, οι οποίοι τελούνταν "εκ προνοίας και πυρκαϊάς και φαρμάκων". Το "εκ προνοίας" σημαίνει ότι τελούνταν με δόλο, με πρόθεση του αυτουργού.

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Νάκος, Γ. Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2008