Οι Άρποι ήταν αρχαία Ελληνική πόλη στην Ιταλία, σημερινή Απουλία. Η πόλη συμμάχησε με τους Ρωμαίους το 326 π.Χ., κατά τη διάρκεια του δεύτερου Σαυνιτικού πολέμου. Στον πόλεμο με τον Πύρρο συμμάχησε πάλι με τους Ρωμαίους, αλλά μετά τη μάχη των Καννών το 217 π.Χ. πήγαν με το μέρος του Αννίβα μέχρι το 213 π.Χ., οπότε και επανακαταλήφθηκαν από τους Ρωμαίους. Τα αρχαία νομίσματά της εικονίζουν κεφαλές της Αθηνάς, της Περσεφόνης, του Δία και του Άρη.

Πηγές Επεξεργασία

  • Ιωάννης Σβορώνος: Ιστορία των νομισμάτων, Ήτοι εγχειρίδιον ελληνικής νομισματικής, Τόμος Α΄, Εν Αθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1898.