Έκρηξη συμπαθητική

Ως έκρηξη συμπαθητική ή εκ συμπαθείας (sympathetic explosion) χαρακτηρίζεται το φαινόμενο κατά το οποίο όταν σημειωθεί μία έκρηξη σ΄ ένα σημείο (τόπο) τότε προκαλείται σειρά άλλων εκρήξεων και σε άλλα σημεία που βρίσκονται σε κάποια απόσταση. Έτσι παρατηρείται σε εκρήξεις πυριτιδαποθηκών ή σημείων όπου φυλάσσονται εκρηκτικές ύλες να μεταδίδεται η έκρηξη από το ένα σημείο, (αποθήκη), σε άλλο μη εφαπτόμενο. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στη θάλασσα όπου για παράδειγμα η έκρηξη μιας τορπίλης μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη άλλης που έχει προσγειαλώσει (έχει χωθεί στην άμμο) ή έκρηξη μιας θαλάσσιας νάρκης να προκαλέσει την έκρηξη άλλων που βρίσκονται εγγύς και στον αυτό θαλάσσιο χώρο.

Επειδή κύρια αιτία του φαινομένου αυτού είναι τα παραγόμενα ωστικά κύματα της αρχικής έκρηξης, τόσο στις πυριτιδαποθήκες όσο και στους χώρους παραγωγής εκρηκτικών, και προς αποτροπή ακριβώς του φαινομένου αυτού, συνηθίζεται να υψώνονται παράλληλοι τοίχοι ασφαλείας άνευ στεγασμάτων, ώστε σε τυχόν γενόμενο ατύχημα να εμποδίζεται η μετάδοση των ωστικών κυμάτων στους πέριξ χώρους. Μια τέτοια μεγάλη έκρηξη με πολλά θύματα σημειώθηκε τελευταία σε μεγάλο στρατόπεδο της Αλβανίας.