Στις εκλογές με έμμεση ψηφοφορία οι ψηφοφόροι δεν επιλέγουν άμεσα τους υποψήφιους που επιθυμούν να δουν εκλεγμένους, αλλά εκλέγουν εκλέκτορες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τη βούληση του εκλογικού σώματος και είναι εξουσιοδοτημένοι να ψηφίσουν για λογαριασμό τους. Ένα παράδειγμα έμμεσης εκλογής είναι η εκλογή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά την οποία οι ψηφοφόροι εκλέγουν το εκλεκτορικό κολέγιο, το οποίο στη συνέχεια εκλέγει τον Πρόεδρο.