Ένωση Εκδοτών (Ηνωμένο Βασίλειο)

Η Ένωση Εκδοτών (αγγλ.The Publishers Association - PA) είναι ο οργανισμός που εκπροσωπεί τους εκδότες έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού στο Ηνωμένο Βασίλειο και προωθεί τα επαγγελματικά τους συμφέροντα. Διευθύνεται από ένα δεκαπενταμελές Συμβούλιο (PA Council) [1], το οποίο εκλέγεται από τα μέλη της και είναι αρμόδιο για τη συνολική διαχείριση των υποθέσεων της, καθώς και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της.

Σκοπός Επεξεργασία

Βασικό σκοπό της PA αποτελεί η εκπροσώπηση των Βρετανών εκδοτών και η προώθηση και ανάπτυξη του επαγγέλματος τους. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού, η PA έχει θέσει επιμέρους στόχους [2], οι οποίοι σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της είναι:

  1. Να εκπροσωπήσει την πλειοψηφία της Βρετανικής εκδοτικής κοινότητας, διευρύνοντας τις κατηγορίες των μελών της σε όλους τους τομείς.
  2. Να προωθήσει τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθοδηγώντας τη συζήτηση σε ψηφιακούς και άλλους τομείς και να διασφαλίσει την εφαρμογή των Νόμων περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
  3. Να καθορίσει τις πολιτικές θέσεις, σε συνεννόηση με τα μέλη της και να τις κοινοποιήσει στους αρμόδιους φορείς.
  4. Να προβάλλει τη σημασία των Βρετανικών εκδόσεων σε οικονομικό, πολιτιστικό, επιστημονικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και να επικοινωνήσει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εκδότες σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
  5. Να παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφόρησης για τα μέλη της και τους ενδιαφερόμενους φορείς της παγκόσμιας αγοράς.
  6. Να παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη στην εκδοτική βιομηχανία μέσω των τεχνολογικών αλλαγών και της ανάπτυξης προτύπων σε ολόκληρο τον κλάδο, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα.
  7. Να λειτουργεί με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο προς όφελος της ίδιας και των μελών της.

Μέλη Επεξεργασία

Το σύνολο των μελών της PA αποτελείται από εκδότες έντυπου, ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού υλικού, οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου και αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της εκδοτικής βιομηχανίας βάσει εισοδήματος. Τα μέλη της ένωσης [3] διαχωρίζονται ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα και εντάσσονται στις εξής δύο κατηγορίες:

  • Εκδότες με ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των £ 2.500.001
  • Εκδότες με ετήσιο εισόδημα μικρότερο των £ 2.500.000

Δράση Επεξεργασία

Η PA δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς προκειμένου να εκπληρώσει τους στόχους της και να προωθήσει το έργο της εκδοτικής βιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Συγκεκριμένα, αποτελεί έναν τόπο δημόσιας συζήτησης όπου οι βρετανοί εκδότες μπορούν να ενημερωθούν για τις εξελίξεις του χώρου και εκπροσωπεί τα μέλη της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, ασκεί πιέσεις σε σχετιζόμενους φορείς για ζητήματα που αφορούν και επηρεάζουν το έργο της και διοργανώνει ποικίλες εκδηλώσεις, οι οποίες καλύπτουν όλους τους τομείς της βρετανικής εκδοτικής βιομηχανίας. Επιπλέον αναπτύσσει και διατηρεί έναν Κατάλογο Συνεργατών (Affiliate Directory)[4], ο οποίος περιλαμβάνει ανεξάρτητα άτομα και επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εκδόσεων και ενδιαφέρονται για το έργο της. Μέσα από το σύνολο των δραστηριοτήτων της, η PA παρέχει υποστήριξη, καθοδήγηση και ευκαιρίες δικτύωσης και επαγγελματικής εξέλιξης στους βρετανούς εκδότες.

Παραπομπές Επεξεργασία

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία