Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

ένωση και οργανισμός ειδικού ενδιαφέροντος πανεπιστημίων στην Ευρώπη

Η Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων εκπροσωπεί περισσότερα από 800 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 48 χώρες, παρέχοντάς τους ένα φόρουμ συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας. Μέλη είναι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια τα οποία ασχολούνται με τη διδασκαλία και την έρευνα, οι εθνικές ενώσεις πρυτάνεων και άλλοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και έρευνα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία