Άνοιγμα κυρίου μενού

Ένωση Συντακτών Περιοδικού - Ηλεκτρονικού Τύπου

Η Ένωση Συντακτών Περιοδικού - Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.Σ.Π.Η.Τ.) αποτελεί, σε πανελλήνιο επίπεδο, το επίσημο συνδικαλιστικό όργανο των δημοσιογράφων που εργάζονται στον περιοδικό και ηλεκτρονικό τύπο. Ιδρύθηκε το 1959 και αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) και μέλος της EFJ και της IFJ (Ευρωπαϊκή και Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, αντίστοιχα). Eίναι η μόνη δημοσιογραφική συνδικαλιστική οργάνωση στην Ελλάδα που κάνει δεκτούς πλέον ως μέλη της τους freelance δημοσιογράφους, βάσει του νέου καταστατικού της. Η Ε.Σ.Π.Η.Τ. εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.ΣΥ. και στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης) πρώην Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. (Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου), τον κύριο ασφαλιστικό φορέα των δημοσιογράφων του περιοδικού χώρου, που είναι ενταγμένο στον ΕΟΠΠΥ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Η Ε.Σ.Π.Η.Τ. είναι η δεύτερη σημαντικότερη Ένωση Συντακτών σε επιρροή, στην οποία υπάγονται οι Έλληνες δημοσιογράφοι μετά την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.).

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία