Έρβιο

χημικό στοιχείο με σύμβολο Er και ατομικό αριθμό 68

Το Έρβιο είναι χημικό στοιχείο της σειράς των λανθανιδών, με το σύμβολο Er και ατομικό αριθμό 68. Όταν απομονωθεί τεχνητά είναι αργυρόλευκο στερεό μέταλλο. Το φυσικό Έρβιο βρίσκεται πάντα σε χημικό συνδυασμό με άλλα στοιχεία στη Γη

Το οξείδιο Er2O3 είναι ροδόχρουν, σχηματίζει άλατα επίσης ροδόχροα με λίαν χαρακτηριστικό φάσμα απορρόφησης.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία