Κατά την Αρχαιολογία ο όρος όστρακο σημαίνει γενικά κάθε κυρτό αντικείμενο, ειδικότερα όμως κάθε τεμάχιο ή θραύσμα πήλινου αγγείου.

Όστρακο με το όνομα του Περικλή

Από τις αρχαιολογικές έρευνες διαπιστώνεται πως τέτοια τεμάχια ή θραύσματα χρησιμοποιήθηκαν πολύ πρώιμα ως υλικό γραφής ή πινακίδια που χαράσσονταν με αιχμηρές γραφίδες ή γράφονταν με μελάνι επιγραφές σ΄ αυτά. Στην αρχαία Αθήνα, επίσης, τέτοια όστρακα χρησιμοποιούνταν και ως ψηφοδέλτια ιδίως σε ψηφοφορίες για εκτοπισμούς πολιτών τους γνωστούς οστρακισμούς ή εξοστρακισμούς, που ο θεσμός αυτός επεκτάθηκε αργότερα σ΄ όλο τον ελλαδικό χώρο. Τόσο το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο όσο και το Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Αγοράς έχουν περίφημες και πολύτιμες συλλογές από τέτοια όστρακα.

Γενικά τα όστρακα ως γραφικό υλικό τα μεταχειρίζονταν και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, από τους απώτατους χρόνους μέχρι και τους χριστιανικούς, όχι βέβαια ως ψηφοδέλτια αλλά, ως αντίγραφα θρησκευτικών ή φιλολογικών κειμένων, ή πινάκια διοικητικών πράξεων ή ως σημειώσεις λογαριασμών ή ακόμη και ως φυλαχτά με μαγικές ή αστρολογικές λέξεις, παραστάσεις.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία