Ύηττος

αρχαία ελληνική πόλη

Ο Ύηττος ήταν αρχαία Βοιωτική πόλη ανάμεσα στις αρχαίες πόλεις Κώπες, Κύρτωνες και Όλμωνες, στις πλαγιές του όρους Χλωμό. Η πόλη ιδρύθηκε από τον Αργείο φυγά Ύηττο, στον οποίο παραχωρήθηκε η περιοχή από τον Βασιλιά του Ορχομενού [1]

Χάρτης της αρχαίας Βοιωτίας

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Ὕηττος ἀφέστηκε κῶμαι νῦν τε οὖσαι καὶ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς: μοίρας δὲ ἐμοὶ δοκεῖν τῆς Ὀρχομενίας εἰσὶ καὶ αὗται καὶ πεδίον τὸ Ἀθαμάντιον. καὶ ὅσα μὲν ἐς Ὕηττον ἄνδρα Ἀργεῖον καὶ Ὄλμον τὸν Σισύφου λεγόμενα ἤκουον, προσέσται καὶ αὐτὰ τῇ Ὀρχομενίᾳ συγγραφῇ: θέας δὲ ἄξιον ἐν μὲν Ὄλμωσιν οὐδ' ἐπὶ βραχύτατον παρεῖχον οὐδέν Παυσανία Ελλάδος περιήγησις/Βοιωτικά