Γενικά με τον όρο Ύφαλα (under water part) χαρακτηρίζονται τα αόρατα μέρη του πλοίου από την ίσαλο και κάτω όταν αυτό κινείται ή ακινητεί ζυγοσταθμισμένο. Συγκεκριμένα τα ύφαλα καλύπτουν όλο το μήκος της επιφάνειας του κάτω μέρους του πλοίου που βρίσκεται μέσα στο νερό, ξεκινώντας από το κατώτερο επίπεδο, την τρόπιδα ή "καρίνα", και φθάνοντας μέχρι την ίσαλο, κατά πλευρά, εξ ου και το όνομα βρεχάμενα.

Στα ύφαλα των πλοίων διακρίνονται η βολβοειδής πλώρη, το πηδάλιο και η έλικα ή οι έλικες. Επίσης στο τμήμα αυτό φέρονται τυχόν σταθερωτήρες ή "πτερύγια ευστάθειας", τα "εγκάρσια πέδιλα" των υδροπτέρυγων σκαφών, πρωραίες εγκάρσιες έλικες, ώς επίσης και οι απολήξεις ναυτιλιακών οργάνων ή πομποδέκτες των ραδιοναυτιλιακών οργάνων (π.χ. δρομομέτρων, βυθομέτρων, ηχοβολιστικών, κλπ.)

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Hull (watercraft) στο Wikimedia Commons