Ώρα στο Καζακστάν

ζώνη ώρας

Η σταθερή ώρα Καζακστάν είναι οι χρονικές ζώνες UTC+05:00 και UTC+06:00. Ισχύουν όλο τον χρόνο καθώς το Καζακστάν δεν χρησιμοποιεί θερινή ώρα

Ώρα στο Καζακστάν:
UTC+05:00
UTC+06:00

Βάση δεδομένων ζώνης ώρας

Επεξεργασία

Υπάρχουν, στην βάση δεδομένων ζώνης ώρας IANA 5 ζώνες στην χώρα. Τα αναγνωριστικά είναι τα ακόλουθα: 

συντεταγμένες* tzid* σχόλια* UTC
+4315+07657 Ασία/Αλμάτι οι περισσότερες τοποθεσίες UTC+06
+4448+06528 Ασία/Κιζιλορντά περιφέρεια Κιζιλορντά UTC+06
+5017+05710 Ασία/Ακτόμπε περιφέρεια Ακτόμπε UTC+05
+4431+05016 Ασία/Ακτάου περιφέρεια Ατιράου και περιφέρεια Μανγκιστάου UTC+05
+5113+05121 Ασία/Οράλ Περιφέρεια Δυτικού Καζακστάν UTC+05

Σύμφωνα με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην λίστα μηνυμάτων του tz, η περιφέρεια Κοστανάι θα μπορούσε να είναι μέρος του Ασία/Κιζιλορντά.

Ώρα ανά περιφέρεια

Επεξεργασία
 
Περιφέρειες του Καζακστάν
Περιφέρεια Είδος tzid ζώνη ώρας UTC 
περιφέρεια Ακμόλα περιφέρεια Ασία/Αλμάτι UTC+06
περιφέρεια Ακτόμπε περιφέρεια Ασία/Ακτόμπε UTC+05
Αλμάτι πόλη(1) Ασία/Αλμάτι UTC+06
Περιφέρεια Αλμάτι περιφέρεια Ασία/Αλμάτι UTC+06
Αστάνα πόλη(1) Ασία/Αλμάτι UTC+06
Περιφέρεια Ατιράου περιφέρεια Ασία/Ακτάου UTC+05
Μπαϊκονούρ πόλη(2) Ασία/Αλμάτι UTC+06
Περιφέρεια Ανατολικού Καζακστάν περιφέρεια Ασία/Αλμάτι UTC+06
Περιφέρεια Καραγκάντα περιφέρεια Ασία/Αλμάτι UTC+06
Περιφέρεια Κοστανάι περιφέρεια Ασία/Αλμάτι UTC+06
Περιφέρεια Κιζιλορντά περιφέρεια Ασία/Κιζιλόρντα UTC+06
Περιφέρεια Μανγκιστάου περιφέρεια Ασία/Ακτάου UTC+05
Περιφέρεια Βόρειου Καζακστάν περιφέρεια Ασία/Αλμάτι UTC+06
Περιφέρεια Παβλοντάρ περιφέρεια Ασία/Αλμάτι UTC+06
Περιφέρεια Νότιου Καζακστάν περιφέρεια Ασία/Αλμάτι UTC+06
Περιφέρεια Δυτικού Καζακστάν περιφέρεια Ασία/Οράλ UTC+05
Περιφέρεια Ζαμπίλ περιφέρεια Ασία/Αλμάτι UTC+06

Σημειώσεις:

  • (1) Το Αλμάτι και η Αστάνα έχουν καθεστώς κρατικής σημασίας και δεν σχετίζονται με κάποια περιφέρεια. 
  • (2) Η πόλη του Μπαϊκονούρ έχει ειδικό καθεστώς καθώς τώρα είναι μισθωμένο στη Ρωσία με το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ μέχρι το 2050. 

Δείτε επίσης

Επεξεργασία
  • Ώρα Όμσκ