Το Α' Έσδρας ή Ιερεύς είναι ένα από τα βιβλία του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης που αποδέχεται μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ εξαιρείται από τον κανόνα της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας και των εκκλησιών της Μεταρρύθμισης. Κατατάσσεται στα "Ιστορικά Βιβλία" της Παλαιάς Διαθήκης. Συγκαταλέγεται στα λεγόμενα Δευτεροκανονικά βιβλία.

Εισαγωγικά

Επεξεργασία

Ο τίτλος του βιβλίου υπαινίσσεται προφανώς το πρόσωπο του ιερέα και γραμματέα Έσδρα, για τη δράση όμως του όποιου ο συγγραφέας του κάνει λόγο μόνο στις τελευταίες σελίδες. Στο περιεχόμενό του αφηγείται την ιστορία των τελευταίων προ-αιχμαλωσιακών χρόνων του βασιλείου του Ιούδα, μέχρι τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία. Επίσης περιγράφει την επιστροφή των αιχμαλώτων στην Ιερουσαλήμ, τα σχετικά με τα προβλήματα της κοινότητας και τις ενέργειες αυτής για την αντιμετώπιση τους.

Το πρόσωπο που πρωταγωνιστεί στη διήγηση είναι ο Ζοροβάβελ και γι αυτό υποστηρίζεται ότι το όνομα του μάλλον παρά του Έσδρα θα ταίριαζε στην τιτλοφόρηση του βιβλίου, εκτός εάν αυτό έφερε αρχικά αλλ' εκτοπίσθηκε αργότερα[1].

Το βιβλίο αυτό δεν είναι ανεξάρτητο, αλλά απόσπασμα ενός εκτενέστερου έργου (Α'-Β' Παραλειπομένων, Β' Έσδρας-Νεεμίας). Περιέχει αφηγήσεις παρμένες τόσο από το Β' Παραλειπομένων όσο και από το Β' Έσδρα και συνιστά μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τη μεταιχμαλωσιακή περίοδο, καθώς διασώζει υλικό (που πιθανότατα γράφτηκε πρωτοτύπως στα ελληνικά) που δεν αναφέρεται σε άλλες πηγές. Στην παρούσα μορφή του αποτελεί μετάφραση στην ελληνική ενός σημιτικού, εβραϊκού ή αραμαϊκού πρωτοτύπου, το οποίο χάθηκε για άγνωστους λόγους.

Συγγραφέας, τόπος, χρόνος

Επεξεργασία

Πιθανολογείται ότι συντάκτης του βιβλίου αυτού είναι κατά πάσα πιθανότητα ο ίδιος, που συνέγραψε το Β' Έσδρας και τον Νεεμία. Ο συντάκτης αυτός ή ίσως και συμπιλητής, ήταν άγνωστος ιουδαίος ελληνιστής της Αλεξάνδρειας. Πιθανή χρονολόγηση του είναι περί το 150 π.Χ.. Σκοπός του συγγραφέα ήταν να εγκωμιάσει τη γενναιοδωρία των περσών βασιλέων που επέτρεψαν τον επαναπατρισμό των εξόριστων ιουδαίων και την ανοικοδόμηση του Ναού.

Διάγραμμα περιεχομένου

Επεξεργασία

Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελείται από 9 κεφάλαια:

 • 1,1-55: Οι τελευταίοι βασιλείς του Ιούδα.
 • 2,1-26: Το διάταγμα του Κύρου για την επιστροφή των αιχμαλώτων - Η από τον Αρταξέρξη απαγόρευση ανοικοδόμησης του Ναού και των τειχών.
 • 3,1-5,42: Ο πνευματικός διαγωνισμός και η νίκη του Ζοροβάβελ - Επιστροφή των αιχμαλώτων.
 • 5,43-7,15: Η ανοικοδόμηση του Ναού.
 • 8,1-9,55: Η επιστροφή του Έσδρα στην Ιερουσαλήμ - Το πρόβλημα των μικτών γάμων.

Υποσημειώσεις

Επεξεργασία
 1. Καλαντζάκης Ε. Σταύρος, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 461

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
 • Μπρατσιώτης Ι. Παναγιώτης, Εισαγωγή εις την Παλαιάν Διαθήκην, Αθήνα 1993 (c1936)
 • Χαστούπης Π. Αθανάσιος, Εισαγωγή εις την Παλαιάν Διαθήκην, εκδ. Πανεπιστημίου Αθηνών, 1986
 • Καλαντζάκης Ε. Σταύρος, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2006
 • James Luther Mays et al., Harper's Bible Commentary, San Francisco: Harper & Row, 1988
 • John Barton and John Muddiman, Oxford Bible Commentary, New York: Oxford University Press, 2001
 • Gleason Leonard Archer, A Survey of Old Testament Introduction, 3η έκδ., Moody Press, 1998
 • David Noel Freedman, The Anchor Bible Dictionary, New York: Doubleday, 1992

Βλέπε επίσης

Επεξεργασία