Αγία Ανθούσα

Αγία του 8ου αιώνα
Για άλλες χρήσεις, δείτε: Ανθούσα.

Η Αγία Ανθούσα έζησε κατά τον 8ο αιώνα στα χρόνια του εικονομάχου Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνου του Κοπρώνυμου από τον οποίο υπέστη πολλά μαρτύρια, επειδή υπήρξε οπαδός της εικονολατρείας.

Αγία Ανθούσα
Γενικές πληροφορίες
Eορτασμός αγίου27 Ιουλίου
Πληροφορίες ασχολίας
Περίοδος ακμής8ος αιώνας

Η Εκκλησία την συμπεριέλαβε στο χορό των Αγίων και η μνήμη της εορτάζεται στις 27 Ιουλίου.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Ανθούσα ιερομάρτυς