Στην ελληνική μυθολογία η Αγαθίππη ήταν ερωμένη του θεού Απόλλωνα. Γιος του Απόλλωνα και της Αγαθίππης ήταν, όπως αναφέρει ο Πλούταρχος στο έργο του Περί ποταμών (7, 1), ο Χίος.