Αθροιστικές ή προσθετικές ιδιότητες ονομάζονται ορισμένες ιδιότητες διαλυμάτων μη πτητικών ουσιών, όπως η πτώση της τάσεως ατμών, η ταπείνωση του σημείου πήξεως, η ανύψωση του σημείου ζέσεως και η ωσμωτική πίεση, οι οποίες εξαρτώνται κυρίως από τη συγκέντρωση των διαλυμένων σωματιδίων και όχι από τη φύση αυτών.