Ακαθάριστο εθνικό προϊόν

(Ανακατεύθυνση από Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν)

Το εθνικό προϊόν είναι η συνολική αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου (έτος), από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους της χώρας, ανεξάρτητα από τη χώρα όπου βρίσκονται οι συντελεστές παραγωγής.

Υπολογισμός ΑΕΠ

Επεξεργασία

Το εθνικό προϊόν ταυτίζεται με το εθνικό εισόδημα (αν αφαιρεθούν οι καθαροί έμμεσοι φόροι) και προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους αμοιβών των συντελεστών παραγωγής για τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία. Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν[1][2][3](αγγλ. Gross National Product, GNP ή ΑΕθνΠ), είναι το συνολικό εισόδημα των μόνιμων κατοίκων (υπηκόων) μιας χώρας. Διαφέρει από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ως προς το ότι το μεν ΑΕΠ μετρά μόνο τα εισοδήματα που παράγονται στο εσωτερικό μιας χώρας , ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενώ το ΑΕθνΠ περιλαμβάνει το εισόδημα των πολιτών της χώρας το οποίο απέκτησαν στο εξωτερικό και αποκλείει το εισόδημα των αλλοδαπών που απέκτησαν σ’ αυτή τη χώρα. Στην ορολογία της Εθνικής Στατιστικής Αρχής , αναφέρεται ως Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ).

Για παράδειγμα, αν ένας Έλληνας επιχειρηματίας δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία, τα κέρδη της επιχείρησής του προσμετρούνται στο ΑΕΠ της Βουλγαρίας. Αν όμως ο συγκεκριμένος Έλληνας επιχειρηματίας εξάγει ένα μέρος των κερδών του στην Ελλάδα, τότε τα κέρδη αυτά θα συνυπολογιστούν στο ΑΕθνΠ της Ελλάδας. Αν όμως ο Βούλγαρος επιχειρηματίας μεταφέρει ένα μέρος των κερδών του στην πατρίδα του, τα κέρδη αυτά αθροίζονται στο ΑΕθνΠ της Βουλγαρίας.  Για τις περισσότερες χώρες, οι υπήκοοι είναι υπεύθυνοι για το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής, με αποτέλεσμα τα δύο ακαθάριστα προϊόντα ΑΕΠ και ΑΕθνΠ να είναι σχεδόν ίσα.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Βάμβουκας, Γεώργιος Α (2017). Μακροοικονομική: θεωρία & πολιτική. Αθήνα: Εκδόσεις Ε. Μπένου. ISBN 9789603591344. 
  2. Mankiw, N. Gregory· Taylor, Mark P. (2017). Οικονομική: Μακροοικονομική. Θεσσαλονίκη: Τζιόλας. ISBN 9789604186327. 
  3. Sloman. John· Wride, Alison (2017). Εισαγωγή στην οικονομική: μακροοικονομική. Cyprus: Broken Hill Publishers. ISBN 9789963274420. 

https://web.archive.org/web/20130620131451/http://www.euretirio.com/2010/06/aep-akatharisto-ethniko-proion.html#ixzz30QGPRCab www.euretirio.com