Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Ακταίη αναφέρεται μία από τις 50 κόρες του Δαναού, δηλαδή μία από τις Δαναΐδες (βλ.λ.). Μητέρα της Ακταίης ήταν η Πιερία, και επομένως η Ακταίη ήταν ομοθαλής αδελφή της Αδίτης, της Διωξίππης, της Ποδάρκης, της Πυλάργης και της Ωκυπέτης. Η Ακταίη παντρεύτηκε τον γιο του Αιγύπτου Περίφαντα και τον δολοφόνησε την πρώτη νύχτα του γάμου τους, όπως έπραξαν με τους συζύγους τους και οι άλλες 48 από τις Δαναΐδες.ΠηγήΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969