Αλτίμετρο

όργανο μέτησης

Το αλτίμετρο είναι ένα όργανο μέτρησης το οποίο χρησιμοποιείται στην μέτρηση του υψομέτρου ενός αντικειμένου σε σχέση με ένα επίπεδο ή μια επιφάνεια αναφοράς. Ο προσδιορισμός του υψομέτρου μπορεί να γίνει μέσω της ατμοσφαιρικής πίεσης, της διάδοσης ακουστικών κυμάτων, μικροκυμάτων (ραντάρ) ή ακτίνων λέιζερ.

Σχηματική αναπαράσταση αλτίμετρου