Στο πεδίο του λογισμικού η αλυσίδα εργαλείων (toolchain) αναφέρεται στο σύνολο των εργαλείων προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για να εκτελεστεί μια σύνθετη εργασία ανάπτυξης λογισμικού ή να δημιουργήθεί ένα προϊόν λογισμικού, το οποίο είναι συνήθως ένα άλλο πρόγραμμα υπολογιστή ή ένα σύνολο σχετικών προγραμμάτων. Σε γενικές γραμμές, τα εργαλεία που διαμορφώνουν την κάθε αλυσίδα, εκτελούνται διαδοχικά έτσι ώστε η έξοδος ή το αποτέλεσμα που προκύπτει από κάθε εργαλείο να γίνεται η είσοδος για το επόμενο, αλλά ο όρος χρησιμοποιείται επίσης όταν αναφερόμαστε σε ένα σύνολο εργαλείων που σχετίζονται μεταξύ τους, χωρίς να εκτελούνται, απαραίτητα, διαδοχικά[1].

Μια απλή αλυσίδα εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού μπορεί να αποτελείται από έναν μεταγλωττιστή και έναν συνδέτη (οι οποίοι μετατρέπουν τον πηγαίο κώδικα σε ένα εκτελέσιμο πρόγραμμα), βιβλιοθήκες (οι οποίες παρέχουν διασυνδέσεις με το λειτουργικό σύστημα), και ένα πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων (το οποίο χρησιμοποιείται για τη δοκιμή και την αποσφαλμάτωση των παραγόμενων προγραμμάτων). Ένα σύνθετο προϊόν λογισμικού, όπως ένα βιντεοπαιχνίδι απαιτεί την ύπαρξη εργαλείων για την προετοιμασία των ηχητικών εφέ, της μουσικής, των υφών, των τρισδιάστατων μοντέλων και των κινούμενων σχεδίων, μαζί με πρόσθετα εργαλεία για το συνδυασμό των πόρων αυτών στο τελικό προϊόν[2].

Δείτε επίσης Επεξεργασία


Αναφορές Επεξεργασία

  1. «avr-libc: Toolchain Overview». nongnu.org. 3 Ιανουαρίου 2012. Ανακτήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016. 
  2. «Toolchains: eLinux.org». elinux.org. 8 Σεπτεμβρίου 2013. Ανακτήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016.