Αμερικανικό Εθνικό Ίδρυμα Προτυποποίησης

Το Αμερικανικό Εθνικό Ίδρυμα Προτυποποίησης (αγγλικά: American National Standards Institute, ANSI)[1] ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1918 και είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εκπροσωπεί περισσότερες από 125.000 εταιρείες και 3,5 εκατομμύρια επαγγελματίες. Ο ANSI έχει την έδρα του στην Ουάσινγκτον και είναι ο αμερικανικός εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Προτυποποίησης (International Organization for Standardization - ISO) και της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (International Electrotechnical Commission - IEC), μέσω της Εθνικής Επιτροπής Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. National Committee - USNC).

Αμερικανικό Εθνικό Ίδρυμα Προτυποποίησης
Ίδρυση19  Οκτωβρίου 1910
ΈδραΟυάσινγκτον, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Υπάλληλοι90 (2018)
ΙστότοποςΕπίσημος ιστότοπος
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Σελίδα στο Facebook Σελίδα στο Twitter Σελίδα στο Instagram Λογαριασμός στο YouTube Σελίδα στο Linkedin
Commons page Πολυμέσα

Η ιστορία του ANSI ξεκινά από το 1916 [2]. Αρχικά ιδρύθηκε ως Αμερικάνικη Επιτροπή Μηχανικών Προτύπων (American Engineering Standards Committee - AESC). Το 1928 αναδιοργανώθηκε και μετονομάστηκε σε Αμερικανική Ένωση Προτυποποίησης (American Standards Association - ASA) και το 1966 αναδιοργανώθηκε σε Ίδρυμα Προτύπων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (United States of America Standards Institute - USASI). Το 1969 έλαβε την παρούσα ονομασία του ως Αμερικανικό Εθνικό Ίδρυμα Προτυποποίησης (American National Standards Institute - ANSI),οπότε και προχώρησε στην παραγωγή προτύπων γνωστών ως Αμερικάνικα Εθνικά Πρότυπα. Με την πάροδο των χρόνων και τις συνεχείς αναδιοργανώσεις και μετονομασίες οι επιδιώξεις του οργανισμού για τη διασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας ζωής των Αμερικανών πολιτών παρέμειναν ίδιες.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ANSI, βασική επιδίωξη του Ιδρύματος αποτελεί η ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των αμερικανικών επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση η βελτίωση της ποιότητας ζωής των Αμερικανών.

Θυγατρικά Ιδρύματα ANSI

Επεξεργασία

Το ANSI ίδρυσε τέσσερα νέα θυγατρικά ιδρύματα [3], τα οποία εργάζονται για την ενίσχυση του έργου του και είναι τα εξής:

ANSI Consumer Participation Foundation

Επεξεργασία

Το Ίδρυμα Συμμετοχής Καταναλωτών του ANSI, διοικείται από ένα τετραμελές Συμβούλιο Διαχειριστών (Board of Trustees) και αποσκοπεί στη αύξησης της συμμετοχής διοργανώσεις και γεγονότα που σχετίζονται με την τυποποίηση παρέχοντας οικονομική ενίσχυση.

ANSI Research and Education Foundation

Επεξεργασία

Το Ίδρυμα Έρευνας και Εκπαίδευσης του ANSI διοικείται από ένα τριμελές Συμβούλιο Διαχειριστών (Board of Trustees) και χρηματοδοτεί ειδικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα.

ANSI ISO General Assembly Meetings Foundation

Επεξεργασία

Το Ίδρυμα Συναντήσεων της Γενικής Συνέλευσης του ANSI διοικείται από τριμελές Συμβούλιο Διαχειριστών (Board of Trustees) και διευκολύνει την πραγματοποίηση των συναντήσεων της Γενικής Συνέλευσης του ISO.

USNC/IEC General Meetings Foundation

Επεξεργασία

Το Ίδρυμα Γενικών Συναντήσεων USNC/IEC (United States National Committee – USNC of the International Electrotechnical Commission - IEC) διοικείται από τετραμελές Συμβούλιο Διαχειριστών (Board of Trustees) και παρέχει χρηματοδότηση στην USNC για την υλοποίηση των Γενικών Συναντήσεων της IEC.

Τα μέλη του ANSI απαρτίζονται από εταιρείες και επαγγελματίες που σχετίζονται με τον τομέα της Προτυποποίησης και διακρίνονται σε δύο επίπεδα και έξι κατηγορίες [4], οι οποίες είναι:

  • Eταιρικά Mέλη (Company Member )
  • Κυβερνητικά Mέλη (Government Member)
  • Οργανισμοί (Organizational Member)
  • Εκπαιδευτικά Μέλη (Educational Member )
  • Διεθνή Μέλη (International Member)
  • Μεμονωμένα άτομα ως μέλη(Individual Member)

Τα επίπεδα διάκρισης των μελών δίνουν τη δυνατότητα Πλήρους (Full Membership) και Βασικής Συμμετοχής (Basic Membership). Από τις παραπάνω κατηγορίες Πλήρη Συμμετοχή δύνανται να έχουν μόνο οι τέσσερις πρώτες, ενώ Βασική Συμμετοχή μπορούν να έχουν όλες οι κατηγορίες μελών εκτός από τους Οργανισμούς.

Σε γενικές γραμμές ο ANSI προωθεί διεθνώς τη χρήση Αμερικανικών προτύπων και παράλληλα φροντίζει για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των Αμερικανών.Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του εντάσσεται και η αξιολόγηση παγκοσμίως αναγνωρισμένων προγραμμάτων άρρηκτα συνδεδεμένων με την Προτυποποίηση. Επιπλέον,αναπτύσσει και διατηρεί συνεργατικές σχέσεις με συναφείς οργανισμούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, αποτελεί μέλος του Διεθνούς Φόρουμ Διαπίστευσης (International Accreditation Forum - IAF), της Συνόδου Προτύπων Περιοχής Ειρηνικού ( Pacific Area Standards Congress - PASC), της Αμερικανικής Συνεργασίας Διαπίστευσης (American Accreditation Cooperation - IAAC), της Παναμερικανικής Επιτροπής Προτύπων (Pan American Standards Commission - COPANT) και της Συνεργασίας για την παροχή διαπιστευτηρίων Περιοχής Ειρηνικού (Pacific Accreditation Cooperation - PAC).

Παραπομπές

Επεξεργασία

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Επεξεργασία