Τα Αμπαρβάλια ήταν μια ρωμαϊκή αγροτική γιορτή της γονιμότητας που πραγματοποιόταν στα τέλη του μήνα Μάη, προς τιμήν της ρωμαϊκής θεότητας Κέρες (Ceres), της αντίστοιχης θεάς Δήμητρας των Ελλήνων. Στις γιορτές αυτές θυσίαζαν έναν ταύρο, ένα γουρούνι και ένα πρόβατο, τα οποία πριν τη θυσία τα γύριζαν τρεις φορές γύρω από τα χωράφια.