Άνοιγμα κυρίου μενού

Ο Αμράμ είναι Βιβλικό πρόσωπο που αναφέρεται στη Παλαιά Διαθήκη.

Αμράμ
Οικογένεια
Σύζυγος Ιωχαβέδ[1]
Τέκνα Μωυσής[2]
Ααρών[2]
Μαριάμ[1]
Moses in Islam
Harun
Γονείς Καάθ

Ήταν o πατέρας του Ααρών και του Μωυσή. Στο δε βιβλίο της Εξόδου αναφέρεται ότι ο Αμράμ έλαβε ως σύζυγο του την αδελφή του πατέρα του, δηλαδή τη θεία του και ότι έζησε 137 χρόνια.